Legislation

Name Description Department Create At Upload At
Name Description Department Create At Upload At
Decisions ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ວ່າ​ດ້ວຍ ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ ແລະ ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂະ​ແໜງ​ນ້ຳ​ປະ​ປາ 37ນຍ1999 Permanent Secretary Office 25 Jun 2024 25 Jun 2024
200930_Lao_RS_Capacity_Review_Draft_V15 Final Draft (1) (1) 200930_Lao_RS_Capacity_Review_Draft_V15 Final Draft (1) (1) Department of Transport 22 Sep 2023 22 Sep 2023
ແຈ້ງການ ການສັນຈອນຜ່ານເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ສີ່ແຍກໄຟແດງສີເກີດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາ ສາມແຍກໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ກມ 71 ແຂວງ ແຈ້ງການ ການສັນຈອນຜ່ານເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ສີ່ແຍກໄຟແດງສີເກີດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຫາ ສາມແຍກໂພນໂຮງ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ເສັ້ນທາງ 13 ໃຕ້ ກມ 71 ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຫາ ກມ 346 ແຂວງຄໍາມ່ວນ Permanent Secretary Office 02 Feb 2022 02 Feb 2022
ແຈ້ງການ ຄຳສັງແນະນຳຂອງກະຊວພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການ ສະບັບເລກທີ 02/ພນ, ລົງວັນທີ 5/4/2016 ແຈ້ງການ ຄຳສັງແນະນຳຂອງກະຊວພາຍໃນ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດ ວ່າດ້ວຍເອກະສານທາງການ ສະບັບເລກທີ 02/ພນ, ລົງວັນທີ 5/4/2016 22 Sep 2020 28 Sep 2020

About MPWT


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

Maps


Contact


Ministry of Public Works and Transport of Lao PDR

Lanxang Avenue, Vientiane Capital , Lao PDR

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

Fax: 856-21 412250