ສະຖິຕິ

ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ປີ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ປີ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ສະຖິຕິຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປີ 2016 ສະຖິຕິຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປີ 2016 2016 14 ຕ.ລ. 2020 14 ຕ.ລ. 2020
ແຜນ​ການ​ລົ​ງ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ 2004-05-2013-2014 ແຜນ​ການ​ລົ​ງ​ທຶນ​ຂອງ​ລັດ 2004-05-2013-2014 2004 14 ຕ.ລ. 2020 14 ຕ.ລ. 2020
ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຂະແໜງ ຍທຂ ປະຈຳສົກປີ 2012-2013 ແຜນການລົງທຶນຂອງລັດ ຂະແໜງ ຍທຂ ປະຈຳສົກປີ 2012-2013 2013 08 ມ.ສ. 2021 08 ມ.ສ. 2021
ແຜນການລົງທືນຂອງລັດ ແຜນການລົງທືນຂອງລັດ 2012 08 ມ.ສ. 2021 08 ມ.ສ. 2021

ກ່ຽວກັບ ຍທຂ


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ແຜນທີ່


ຕິດຕໍ່


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

ແຟັກ: 856-21 412250