ນິຕິກຳ

ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ບໍລິຫານຈັດການກົມ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ບໍລິຫານຈັດການກົມ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ 2241ຍທຂ2019 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບຄຸ້ມຄອງການຂໍອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດໃນຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 17582ຍທຂ2019 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການກ່ຽວກັບການຂຶ້ນທະບຽນເຮືອ 00177ຍທຂ2013 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຄຸ້ມຄອງກິດຈະການກໍ່ສ້າງທາງນໍ້າ ຢູ່ ສປປ ລາວ 7736ຍທຂ2010 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການ ກ່ຽວກັບ ການຂຸດຄົ້ນ ຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດໍາ ຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ 7737ຍທຂ2010 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານເຕັກນິກການປຸກສ້າງ ສາງ ແລະ ປ້ຳ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ (ສະບັບປັບປຸງ) 13877ຍທຂ2019 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານຂອງພະນັກງານປະຕິບັດການແລ່ນລົດໄຟ ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍປ້າຍສະຖານີລົດໄຟ 32593ຍທຂ2023 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍທາງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຮັບຮອງແລ້ວ 30428 ຍທຂ 2020 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອະນຸຍາດນໍ້າໜັກລວມສູງສຸດຂອງລົດບັນທຸກ 9393 ຍທຂ 2023 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ເຄື່ອນໄຫວ ຂອງໜ່ວຍງານປະຈໍາສະຖານີຕິດຊັ່ງນໍ້າໜັກລົດບັນທຸກ 09660 ກຂທ 2023 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດກาການແລ່ນລົດໄຟ ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໃບຂັບຂີ່ຍານພາຫະນະຂົນສົ່ງທາງບົກ 09163ຍທຂ2021 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດ 09161ຍທຂ2021 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງວິຊາຊີບ ຂອງ ສະຖາປະນິກ ແລະ ວິສະວະກອນໂຍທາ 10420ຍທຂ2022 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຕົວແທນຂາຍປີ້ເຮືອບິນ ແລະ ຈອງບ່ອນໂດຍສານທາງອາກາດ 2526ຍທຂ2011 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຂຶ້ຍທະບຽນ ລົດໄຟ, ຫົວຈັກ, ຕູ້ ແລະ ຫາງລາກ ລົດໄຟ 661ຍທຂ2023 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການກວດກາເຕັກນິກເຮືອ 4545ຍທຂ2022 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງການລົງທະບຽນທຸລະກິດ ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະ ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ການປະເມີນຜົນກະທົບ ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈົດໝາຍທາງລັດຖະການ ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ການຄຸ້ມຄອງການພິມກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາ ນ້ຳປະປາ ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະ​ໜາມ​ກຳ​ຈັດ​ຂີ້​ເຫ​ຍື້ອ 521ຄຂປກ2007 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​ວ່າ​ດ້ວຍ ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາ​ກາດ ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ​​​ ວ່າ​ດ້ວຍ​ ການ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ ແລະ ບູ​ລະ​ນະ​ທາງຫຼວງ 17179ຍທຂ2009 ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
Decisions ຂໍ້ຕົກລົງໜ່ວຍງານອຳນວຍຄວາມສະດວກທາງດ້ານການຂົນສົ່ງ ຫ້ອງການກະຊວງ 25 ມິ.ຖ. 2024 25 ມິ.ຖ. 2024
ປຶ້ມຄູ່ມືການກວດສອບຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ເລກທີ 08518 ລົງວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021 ປຶ້ມຄູ່ມືການກວດສອບຄວາມປອດໄພທາງຫຼວງ ເລກທີ 08518 ລົງວັນທີ 5 ພຶດສະພາ 2021 22 ກ.ຍ. 2023 22 ກ.ຍ. 2023
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການດັດສົມທຸລະກິດ ນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການດັດສົມທຸລະກິດ ນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ (ນິຕິກຳ ກົມນ້ຳປະປາ) ຫ້ອງການກະຊວງ 15 ພ.ຈ. 2022 15 ພ.ຈ. 2022
ແຜນການ 5 ປີ ຂອງວຽກງານທາງນໍ້າ(2021-2025) ແຜນການ 5 ປີ ຂອງວຽກງານທາງນໍ້າ(2021-2025) ກົມທາງນໍ້າ 17 ກ.ພ. 2022 09 ມ.ນ. 2022
ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຂອງວຽກງານທາງນໍ້າ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດ ການພັດທະນາຂອງວຽກງານທາງນໍ້າ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ກົມທາງນໍ້າ 17 ກ.ພ. 2022 09 ມ.ນ. 2022
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງທາງດ່ວນສໍາປະທານ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຫ້ອງການກະຊວງ 20 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
Lao Civil Aviation Regulation Part 17 Unmanned Aircraft Lao Civil Aviation Regulation Part 17 Unmanned Aircraft ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ 08 ມ.ສ. 2021 08 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ຂອງກອງຄຸ້ມຄອງການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ 08 ມ.ສ. 2021 08 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຕົວແທນຂາຍປີ້ເຮືອບິນ ແລະຈອງບ່ອນໂດຍສານທາງອາກາດ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງຕົວແທນຂາຍປີ້ເຮືອບິນ ແລະຈອງບ່ອນໂດຍສານທາງອາກາດ ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ 08 ມ.ສ. 2021 08 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງຄຸ້ມຄອງ ການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງຄຸ້ມຄອງ ການຈະລາຈອນທາງອາກາດ ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ 08 ມ.ສ. 2021 08 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢາງປູທາງຊະນິດ Bittumen Emulsion ເຂົ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງຂະແຫນງຂົວທາງໃນເຂດພູມມີປະເທດຮ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢາງປູທາງຊະນິດ Bittumen Emulsion ເຂົ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງຂະແຫນງຂົວທາງໃນເຂດພູມມີປະເທດຮ້ອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ຫ້ອງການກະຊວງ 08 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນແມ່ບົດຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ຫ້ອງການກະຊວງ 07 ມ.ສ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມກວດກາ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມກວດກາ ກົມກວດກາ 31 ມ.ນ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສະໜາມຈຳກັດຂີ້ເຫຍື່ອ ຄຸ້ມຄອງສະໜາມຂີ້ເຫຍື່ອ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ 31 ມ.ນ. 2021 31 ມ.ນ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມການເງິນ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 30173/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 16 ທັນວາ 2020 ກົມການເງີນ 31 ມ.ນ. 2021 31 ມ.ນ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍ ການສັບຊ້ອນ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຂັ້ນພະແນກ ທີ່ຂຶ້ນກັບກົມການເງິນ ຂໍ້ຕົກລົງລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 27582/ຍທຂ, ລົງວັນທີ 26 ພະຈິກ 2020 ກົມການເງີນ 31 ມ.ນ. 2021 31 ມ.ນ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລະບົບເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການເຮືອບິນ ບິນຜ່ານ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂຶ້ນ-ລົງຈອດ ສະກາຍແຣັບ 360 ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລະບົບເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການເຮືອບິນ ບິນຜ່ານ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂຶ້ນ-ລົງຈອດ ສະກາຍແຣັບ 360 30 ມ.ນ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ(ກາອດງ) ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ພະນັກງານ - ລັດຖະກອນ(ກາອດງ) ຫ້ອງການກະຊວງ 14 ມ.ກ. 2021 14 ມ.ກ. 2021
ຍທຂ ເມືອງ,ເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ ຍທຂ ເມືອງ,ເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ ຫ້ອງການກະຊວງ 14 ມ.ກ. 2021 14 ມ.ກ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ Upate ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ Upate ຫ້ອງການກະຊວງ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
Update ຄະນະຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ - ຈີນ Update ຄະນະຄຸ້ມຄອງການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ - ຈີນ ຫ້ອງການກະຊວງ 14 ມ.ກ. 2021 14 ມ.ກ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ເເລະ ພະນັກງານ Upate ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ເເລະ ພະນັກງານ Upate ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງຄຸ້ມຄອງທາງລົດໄຟ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງຄຸ້ມຄອງທາງລົດໄຟ ກອງຄຸ້ມຄອງທາງລົດໄຟ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງຈະລາຈອນອາກາດລາວ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງຈະລາຈອນອາກາດລາວ ກອງຈະລາຈອນທາງອາກາດລາວ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງສະໜາມບິນລາວ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກອງສະໜາມບິນລາວ ກອງສະໜາມບິນລາວ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖາບັນຝືກອົບຮົມ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ Update ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖາບັນຝືກອົບຮົມ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ Update 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະຖາບັນ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມທາງລົດໄຟ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມທາງລົດໄຟ ກົມທາງລົດໄຟ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມຂົນສົ່ງ ວ່າດ້ວຍ ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ ຂອງກົມຂົນສົ່ງ ກົມຂົນສົ່ງ 14 ມ.ກ. 2021 14 ມ.ກ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຂົວທາງ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມຂົວທາງ ກົມຂົວທາງ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມການເງີນ Update ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມການເງີນ Update ກົມການເງີນ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມຂອງກົມແຜ່ນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວກົມຂອງກົມແຜ່ນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກົມແຜນການ ແລະ ການເງິນ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມນິຕິກຳ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມນິຕິກຳ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມນໍ້າປະປາ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ເເລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງກົມນໍ້າປະປາ ກົມນ້ຳປະປາ 14 ມ.ກ. 2021 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຜົນການກວດກາ ປະເມີນຜົນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ ( ປະຈໍາສົກປີ 2010-2011 ) ຂໍ້ຕົລົງ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຜົນການກວດກາ ປະເມີນຜົນຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການພັດທະນາ ( ປະຈໍາສົກປີ 2010-2011 ) 14 ຕ.ລ. 2020 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບຂຸດ,ຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດໍາ ຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍລະບຽບຂຸດ,ຄົ້ນຫີນແຮ່, ຊາຍ ແລະ ດິນດໍາ ຕາມແມ່ນໍ້າຂອງ ແລະ ແມ່ນໍ້າຕ່າງໆ ຢູ່ ສປປ ລາວ ກົມທາງນໍ້າ 22 ກ.ຍ. 2020 25 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການກ່ຽວກັບການຂື້ນທະບຽນເຮືອ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍລະບຽບການກ່ຽວກັບການຂື້ນທະບຽນເຮືອ ກົມທາງນໍ້າ 22 ກ.ຍ. 2020 25 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ (ສະບັບປັບປຸງ) ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ (ສະບັບປັບປຸງ) ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກໍາມະການດັດສົມທຸລະກິດນໍ້າປະປາ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະການພັດທະນາຂະແຫນງນໍ້າປະປາ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະການພັດທະນາຂະແຫນງນໍ້າປະປາ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ຂໍ້ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງການປຸກສ້າງ ກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ແນະນຳການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາ ແລະ ປະກາດໃຊ້ຂໍ້ແນະນຳການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງຂົວທາງ ກົມຂົວທາງ 22 ກ.ຍ. 2020 21 ມ.ສ. 2021
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຫລັກການຫມາຍນໍ້າເບີ ແລະວິທີການຫມາຍຫລັກກິໂລແມັດຂອງບັນດາເສັ້ນທາງ ແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະການກໍານົດນໍ້າເບີທາງຫລວງແຫ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍຫລັກການຫມາຍນໍ້າເບີ ແລະວິທີການຫມາຍຫລັກກິໂລແມັດຂອງບັນດາເສັ້ນທາງ ແຫ່ງຊາດຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ແລະການກໍານົດນໍ້າເບີທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ກົມຂົວທາງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢາງປູທາງຊະນິດ Bittumen Emulsion ເຂົ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງຂະແຫນງຂົວທາງໃນເຂດພູມມີປະເທດຮ້ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການຈໍາກັດບໍ່ໃຫ້ນໍາໃຊ້ຢາງປູທາງຊະນິດ Bittumen Emulsion ເຂົ້າໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງຂະແຫນງຂົວທາງໃນເຂດພູມມີປະເທດຮ້ອນ ຂອງ ສປປ ລາວ ກົມຂົວທາງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ແລະບູລະນະທາງຫລວງ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການປົກປັກຮັກສາ ແລະບູລະນະທາງຫລວງ ກົມຂົວທາງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຄຂປກ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການນໍາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ລົດປະຈໍາປີ ໂດຍນໍາໃຊ້ສະຕິກເກີກວດກາເຕັກນິກປ່ຽນແທນ ແລ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ ຄຂປກ ວ່າດ້ວຍການຢຸດຕິການນໍາໃຊ້ໃບອະນຸຍາດນໍາໃຊ້ລົດປະຈໍາປີ ໂດຍນໍາໃຊ້ສະຕິກເກີກວດກາເຕັກນິກປ່ຽນແທນ ແລະເພີ່ມໄລຍະເວລາກວດກາເຕັກນິກແບບບັງຄັບສອງເທົ່າຕົວ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນ ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຂ້າມແດນ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຕິດຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດບັນທຸກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຂໍ້ຕົກລົງ ຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການ ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງການຕິດຊັ່ງນ້ຳໜັກລົດບັນທຸກໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະຂອງພາກສ່ວນບໍລິຫານ, ວິຊາການ ແລະໂຄງການ ພາຍໃນກະຊວງ ຍທຂ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງ ແລະນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະຂອງພາກສ່ວນບໍລິຫານ, ວິຊາການ ແລະໂຄງການ ພາຍໃນກະຊວງ ຍທຂ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020
ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນໍ້າຫນັກລວມສູງສຸດຂອງລົດບັນທຸກ (ລົດລາກ) 22 ລໍ້, 06 ເພົາ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນໍ້າຫນັກລວມສູງສຸດຂອງລົດບັນທຸກ (ລົດລາກ) 22 ລໍ້, 06 ເພົາ ກົມຂົນສົ່ງ 22 ກ.ຍ. 2020 28 ກ.ຍ. 2020

ກ່ຽວກັບ ຍທຂ


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ແຜນທີ່


ຕິດຕໍ່


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

ແຟັກ: 856-21 412250