ສະຖິຕິ

ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ປີ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ຊື່ ຄຳອະທິບາຍ ປີ ວັນທີສ້າງ ວັນທີອັບໂຫຼດ
ສະຖິຕິອອກແບບຜັງເມືອງ ປະຈຳປີ 2013 ສະຖິຕິອອກແບບຜັງເມືອງ ປະຈຳປີ 2013 2013 14 ຕ.ລ. 2020 14 ຕ.ລ. 2020
ສະ​ຖິ​ຕິນ້ຳ​ປະ​ປາ 2004-2013 ສະ​ຖິ​ຕິນ້ຳ​ປະ​ປາ 2004-2013 2013 08 ມ.ສ. 2021 08 ມ.ສ. 2021
ສະຖິຕິນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2013 ສະຖິຕິນ້ຳປະປາ ປະຈຳປີ 2013 2013 08 ມ.ສ. 2021 08 ມ.ສ. 2021
ນ້ຳປະປາ ນ້ຳປະປາ 2012 08 ມ.ສ. 2021 08 ມ.ສ. 2021
ອອກແບບຜັງເມືອງ ອອກແບບຜັງເມືອງ 2012 08 ມ.ສ. 2021 08 ມ.ສ. 2021

ກ່ຽວກັບ ຍທຂ


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຂຽນຫຍໍ້: “ຍ. ທ. ຂ” ຂຽນເປັນພາສາຝຣັ່ງ: Ministère de Travaux Public et de Transports (ຂຽນຫຍໍ້: MTPT) ແມ່ນກົງຈັກຂອງລັດຖະບານ, ມີພາລະບົດບາດ ເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ກ່ຽວກັບຂະແໜງການຄົມມະນາຄົມ, ຂົນສົ່ງ ທາງບົກ, ທາງນ້ຳ, ທາງອາກາດ, ທາງລົດໄຟ, ການເຄຫາສະຖານ, ຜັງເມືອງ ແລະ ນ້ຳປະປາ ໃນຂອບເຂດ ທົ່ວປະເທດ.

ແຜນທີ່


ຕິດຕໍ່


ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ

ຖະໜົນລ້ານຊ້າງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ສປປ ລາວ

ໂທ: 856-21 412255 , ສາຍດ່ວນ 1518

ແຟັກ: 856-21 412250