ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການປັບປຸງ, ຍົກລະດັບສະໜາມບິນເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແມ່ນທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງປະເທດລາວ, ຊຶ່ງເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ່ມີຊື່ສຽງທາງດ້ານອັນຍະ ມະນີ, ເປັນແຂວງທີ່ມີການພັດທະນາເສດຖະກິດສູງພໍສົມຄວນ ແລະ ເປັນແຂວງທີ່ຕິດກັບສາມຫຼ່ຽມຄໍາ, ຍ້ອນເຫັນ ໄດ້ເຖິງການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ຈຶ່ງໄດ້ມີການປັບປຸງ, ຍົກລະດັບສະໜາມບິນເມືອງ ຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວຂຶ້ນ, ການຍົກລະດັບສະໜາມບິນເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແມ່ນກໍ່ສ້າງໃຫ້ໄດ້ຕາມ ມາດຖານຂອງກົມການບິນພົນລະເຮືອນ (MOS 2009) ແລະມາດຖານສາກົນ (ICAO) ປັບປຸງສະໜາມບິນໃຫ້ມີ ຄວາມປອດໄພ, ໄດ້ຂະໜາດ 3C (Aerodrome Code 3C), ຊຶ່ງສາມາດຮອງຮັບເຮືອບິນຂະໜາດ 70-100 ບ່ອນ ນັ່ງເຊັ່ນ: ເຮືອບິນ ATR 72, MA-60 ຫຼື ທຽບເທົ່າ.

ສໍາລັບໜ້າວຽກທີ່ປັບປຸງ ແລະກໍ່ສ້າງມີ 4 ໜ້າວຽກໃຫຍ່ຄື: ວຽກກໍ່ສ້າງຂະຫຍາຍເສັ້ນທາງຂື້ນ-ລົງ (Runway) ຂອງ ເຮືອບິນໃຫ້ມີຄວາມຍາວ ແລະກວ້າງອອກຕື່ມຈາກ 19 ແມັດໃນເບື້ອງຕົ້ນອອກມາເປັນ 36 ແມັດ, ວຽກການກໍ່ສ້າງ ປັບປຸງລານຈອດເຮືອບິນ (Parking), ກໍ່ສ້າງສະຖານທີ່ຈອດລົດ (Car parking) ຂອງຜູ້ໂດຍສານ, ວຽກການກໍ່ສ້າງ ຮົ້ວຖາວອນອ້ອມຮອບສະໜາມບິນ, ວຽກສ້ອມແປງອາຄານຜູ້ໂດຍສານ ແລະວຽກອື່ນໆ ລວມທັງການກໍ່ສ້າງລະບົບ ປ້ອງກັນຕ້ານເຈື່ອນອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.

ສໍາລັບຄວາມຄືບໜ້າວຽກງານຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ, ວຽກກໍ່ສ້າງສະໜາມບິນ, ໃນການຈັດຫາທົ່ວໄປ, ປະຕິບັດໄດ້ 38,07%, ສໍາລັບການຕິດຕັ້ງອຸປະກອນຫ້ອງທົດລອງຢູ່ພາກສະໜາມຊົ່ວຄາວ 70%, ວຽກອະນາໄມດຸດລອກ ປະຕິ ບັດໄດ້ 180,00 m2 = 83,94%, ວຽກດິນຕັດ 171,807.23 m3 = 34,16%, ວຽກການກໍ່ສ້າງຖົມດິນ 148,582.35 m3 = 36.31%, ວຽກຍົກຍ້າຍວັດສະດຸບໍ່ເໝາະສົມ 18,532 m3 = 36.85%, ວຽກຮື້ຖອນ ໂຄງສ້າງເກົ່າ (ອາຄານເກົ່າ) 100% ແລະວຽກກໍ່ສ້າງຮົ້ວ 300 ມ= 6.99%, ວຽກເກັບກູ້ລູກລະເບີດທີມງານ ຂອງບໍລິສັດ ແສງເພັດເກັບກູ້ລະເບີດ, ໄດ້ລົງມືກວດກາເກັບກູ້ລະເບີດ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 5 ພະຈິກ 2018 ເຖິງ ວັນທີ 26 ພະຈິກ 2018 ເປັນເວລາ 22 ວັນ, ໃນເນື້ອທີ່ໆໄດ້ກວດກາຕາມແບບ 17.54 ເຮັກຕາ, ເນື້ອທີ່ຕາມທີມງານເກັບ ກູ້ລະເບີດທີ່ໄດ້ກວດກາຕົວຈິງ 8.134 ເຮັກຕາ, ສໍາລັບວຽກເກັບກູ້ລະເບີດທີ່ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ, ກວດກາ ແລະ ເກັບກູ້ໄດ້ 169 ລູກ/ຊິ້ນສ່ວນ/ແມັກກາຊິນ, ສາມາດແຕກໄດ້ 154 ລູກ/ຊິ້ນສ່ວນ/ແມັກກາຊິນ, ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ 7 ລູກ/ຊິ້ນ ສ່ວນ, ແມັກກາຊິນ, ສໍາລັບວຽກໄກເກ່ຍສິ່ງກີດຂວາງທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ, ສໍາເລັດການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຈໍານວນຄອບຄົວ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ລວມທັງທີ່ດິນ, ເຮືອນ ແລະເຄື່ອງປູກອື່ນໆສໍາເລັດ (ຍັງຂັ້ນຕອນຈ່າຍຄ່າ ທົດແທນ), ຈໍານວນບ້ານທີ່ຖືກຜົນກະທົບມີ 2 ບ້ານຄື: ບ້ານປ່າອ້ອຍ ແລະບ້ານອຸດົມ, ຈໍານວນເຮືອນທີ່ຖືກຜົນ ກະທົບມີ 51 ຄົວເຮືອນຄື: ເຂດບ້ານປ່າອ້ອຍມີ 34 ຄົວເຮືອນ, ເຂດບ້ານອຸດົມມີ 17 ຄົວເຮືອນ, ສິ່ງປຸກສ້າງມີ 10 ຫຼັງ, ດິນປຸກສ້າງມີ 43 ຕອນ, ເນື້ອທີ 35,793.66 ຕາແມັດ, ດິນກະສິກໍາມີ 7 ຕອນ, ເນື້ອທີທັງມົດ 43,120 ຕາແມັດ, ຕົ້ນໄມ້ກິນໝາກ 39 ຕົ້ນ, ຕົ້ນໄມ້ອຸດສາຫະກໍາ 2,312 ຕົ້ນ, ຊຸມໄມ້ປ່ອງ 17 ຊຸມ, ຊຸມກ້ວຍ ແລະຕົ້ນໄມ້ອື່ນໆ 81 ຊຸມ.

ພາຍຫຼັງໂຄງການປັບປຸງ, ຍົກລະດັບສະໜາມບິນເມືອງຫ້ວຍ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສໍາເລັດ ກໍ່ເປັນອີກໃບໜ້າໃໝ່ຂອງຊາວ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ, ສະດວກ, ວອງໄວຂື້ນຕື່ມ.

Additional information