ສະພາບການແກ້ໄຂວຽກສຸກເສີນຕາມເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດຂອບເຂດແຂວງຜົ້ງສາລີ

ຕາມການລາຍງານຂອງພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ໃນຄັ້ງວັນທີ 14 ສິງຫາ 2018 ກ່ຽວກັບ ສະພາບການແກ້ໄຂວຽກສຸກເສີນຕາມເສັ້ນທາງຫລວງຂອບເຂດທົ່ວແຂວງຜົົ້ງສາລີ, ສຳຫລັບເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 1A (ບຸນເໜຶອ ຫາ ດ່ານລານຕຸ໋ຍ) ປະຈຸບັນຈຸດກິໂລແມັດ 79+800 ແມ່ນຖືກຕັດຂາດໂດຍສິ້ນເຊີງ, ຍານພາຫະນະບໍ່ສາມາດສັນຈອນໄປ-ມາແມ່ນມີຄວາມລຳບາກຫລາຍ. ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຖືກຕັດຂາດ ແມ່ນ ຍ້ອນພຶ້ນທີ່ດັ່ງກ່າວເປັນເຂດສູງຊັນ, ຊັ້ນດິນຍອງຢູ່ເທິງຊັ້ນພະລານຫີນໃຫຍ່ ບວກໃສ່ກັບມີນ້ຳລອດພື້ນ ແລະ ມີຝົນ ຕົກໜັກຕໍ່ເນື່ອງ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງເຊາະເຈື່ອນລົງຂະໜາດໃຫຍ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດມີທາງຂາດຍາວ: 60 ແມັດ, ເລິກປະມານ 30 ແມັດ. ມາຮອດປະຈຸບັນພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ ໄດ້ສົມທົບກັບ ກົມຂົວທາງ ແລະ ອະນຸກຳມະການຂັ້ນແຂວງ ເພຶ່ອ ຫາວິທີການແກ້ໄຂ ແລະ ກຳລັງກໍ່ສ້າງທາງເວັ້ນຊົ່ວຄາວ, ຊຶ່ງຄາດວ່າ: ຕອນແລງວັນດຽວກັນ ປະເພດພາຫະນະລົດ ກະບະທີ່ມີໂຟວິນແມ່ນສາມາດສັນຈອນໄດ້, ໃນນີ້ເສັ້ນທາງເວັ້ນທີ່ກໍ່ສ້າງໃໝ່ແມ່ນຍັງມີຄວາມສ່ຽງຢູ່ເນື່ອງຈາກຮາກ ຖານຂອງທາງເວັ້ນບໍ່ມີສະຖຽນລະພາບ ບວກກັບຕະລິງທາງເບື້ອງເທິງທີ່ຕັດໃໝ່ມີຄວາມສູງຊັນຫລາຍ (ສູງ 53 ແມັດ). ສ່ວນລົດທົ່ວໄປແມ່ນຈະເປີດໃຫ້ສັນຈອນໄດ້ໃນວັນທີ 17 ສິງຫາ 2018.

Additional information