ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການກໍ່ສ້າງປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ

 

ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການກໍ່ສ້າງປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ (ວຽກປັບປຸງບໍ່ບາດານ, ໂຮງງານເກົ່າ, ວາງສາຍທໍ່ສົ່ງນໍ້າດີບ ແລະ ກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າສູງ) ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ທັນວາ 2020 ທີ່ບໍລິສັດ DM ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ; ທ່ານ ປອ ກອງແກ້ວ ໄຊສົງຄາມ ເຈົ້າແຂວງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ; ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຫ້ອງການ, ຮອງກົມ, ຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ຫົວໜ້າໂຄງການ, ພະນັກງານວິຊາການ ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

ໂຄງການນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ, ໄດ້ຮັບທືນກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານອາຊີ (ADB Loan No.3041), ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ ກະຊວງ ຍທຂ, ກົມນໍ້າປະປາ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ກໍານົດເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ 9 ຕຸລາ 2013-31 ມີນາ 2022, ເຊິ່ງໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແຕ່ວັນທີ 9 ຕຸລາ 2013, ໂດຍມີຜົນສໍາເລັດລວມຍອດໃນປະຈຸບັນ 64.00% ຂອງແຜນລວມ ແລະ ຈະປິດສະຫຼຸບກິດຈະກໍາ, ບັນຊີທັງໝົດ ຮ່ວມກັບ ADB ສໍາເລັດໃນວັນທີ 31 ມີນາ 2022; ໂດຍແຫຼ່ງທຶນທີ່ໄດ້ມາມີ: ເງິນກູ້ຢືມຈາກ ADB Loan No 3041 ມູນຄ່າ 35,000,000 ໂດຣາສະຫາຣັດ; ເງິນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ມູນຄ່າ 5,380,000 ໂດຣາສະຫາຣັດ; ຜູ້ໄດ້ຮັບຜູ້ປະໂຫຍດປະກອບສ່ວນ 170,000 ໂດຣາສະຫາຣັດ; ລວມມູນຄ່າທັງໝົດ 40,550,000 ໂດຣາສະຫາຣັດ. ໂຄງການກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໂດຍອີງຕາມສັນຍາເລກທີ WS-REHAB1 ວຽກກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເຊິ່ງໄດ້ເລີ້ມປະກາດການປະມູນໃນວັນທີ 15 ກໍລະກົດ 2020 ແລະ ໄດ້ປິດຮັບຊອງປະມູນໃນວັນທີ 13 ສິງຫາ 2020.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ກະຊວງ ຍທຂ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງອະນຸມັດຮັບຮອງເອົາຜົນການປະມູນໃນວັນທີ 21 ທັນວາ 2020; ມາຮອດວັນທີ 25 ທັນວາ 2020 ຈິ່ງໄດ້ລົງນາມໃນພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມມືການກໍ່ສ້າງໂຄງການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ຄາດວ່າຈະເລີ້ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນວັນທີ 15 ມັງກອນ 2021 ນີ້, ໂດຍຈະໃຊ້ໄລຍະເວລາການກໍ່ສ້າງ 12 ເດືອນ, ໃນມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 9,905,364,142 ກີບ (ລາຄານີ້ບໍ່ລວມພາສີນໍາເຂົ້າ ແລະ ອາກອນເຂົ້າວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ) ແຕ່ລວມອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ VAT 10%. ໃນນັ້ນ ບໍລິສັດຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງແມ່ນ ກຸ່ມບໍລິສັດ ດີເອັມ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໂດຍຂອບເຂດໂຄງການແມ່ນ ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດເທດສະບານ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ; ໂຄງການດັ່ງກ່າວແມ່ນການປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນໍ້າປະປາເກົ່າທີ່ມີແລ້ວ ໃຫ້ມີປະລິມານການຜະລິດທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອບໍລິການໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເທດສະບານເມືອງປາກຊັນ ເຊິ່ງຈໍານວນບ້ານທີ່ຈະໄດ້ຮັບການບໍລິການ ແລະ ນຳໃຊ້ນໍາ້ປະປາມີ 16 ບ້ານ.

          ສໍາລັບໜ້າວຽກທີ່ຈະໄດ້ກໍ່ສ້າງປັບປຸງປະກອບມີບັນດາໜ້າວຽກດັ່ງນີ້: ປັບປຸງແຫຼ່ງນໍ້າເກົ່າ, ນໍ້າບາດານ ຈໍານວນ 10 ບໍ່ ຢູ່ເຂດ ບ້ານປາກຊັນໃຕ້; ໄດ້ມີການອອກແບບກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າສະອາດ ຂະໜາດບັນຈຸ 650 ແມັດກ້ອນ ຢູ່ພາຍໃນບໍລິເວນໂຮງງານເກົ່າ; ມີການປ່ຽນຖ່າຍປໍ້າສູບນໍ້າ ແລະ ເພີ້ມເຕີມສາຍທໍ່ DN160 ຂຶ້ນອ່າງ 200 ແມັດກ້ອນ ຢູ່ບ້ານອະນຸໄຊ ແລະ ອ່າງເກັບນໍາ້ 500 ແມັດກ້ອນ ຢູ່ພາຍໃນບໍລິເວນໂຮງງານເກົ່າ ພ້ອມທັງສ້ອມແປງອ່າງເກັບນໍ້າເກົ່າທີ່ມີແລ້ວພາຍໃນບໍລິເວນໂຮງງານ ແລະ ກໍ່ສ້າງອ່າງເກັບນໍ້າສູງໃຫມ່ຂະໜາດບັນຈຸ 350 ແມັດກ້ອນ ຢູ່ບໍລິເວນ ໂຮງຮຽນ ບ້ານ ສີວິໄລ ພ້ອມທັງໄດ້ສະໜອງ ແລະ ຕິດຕັ້ງລະບົບ SCADA.

          ທັງໝົດນີ້ກໍ່ແມ່ນບັນດາໜ້າວຽກທີ່ຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນເອກະສານສັນຍາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການນໍາໃຊ້ ນໍ້າ ເພື່ອຄວາມຢູ່ດີກິນດີຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ.

Additional information