ປະຫວັດກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ

ນັບແຕ່ປີ 1975 ເຖິງປີ 2013, ກະຊວງ​ ຄົມມະນາຄົມ ​ໂຍທາ ​ແລະ ​ຂົນ​ສົ່ງ ໄດ້ຜ່ານໄລຍະຕ່າງໆ ດັ່ງນີ້:

- ແຕ່ 1975 ຫາ 1982 ເອີ້ນວ່າ ກະຊວງ​ ຄົມມະນາຄົມ ​ໂຍທາ ​ແລະ ​ຂົນ​ສົ່ງ;

-​ ແຕ່ 1982-1989 ແບ່ງອອກເປັນ 3 ກະຊວງ ຄື ກະຊວງ​ກໍ່ສ້າງ, ກະຊວງ​ສະໜອງວັດຖຸ-​ເຕັກນິກ ແລະ ກະຊວງ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄປສະນີ;

- ແຕ່ 1989-2007 ເຕົ້າໂຮມກະຊວງ​ກໍ່ສ້າງ ແລະ ກະຊວງ​ຂົນ​ສົ່ງ​ໄປສະນີ ເຂົ້າກັນເອີ້ນວ່າ ກະຊວງຄົມມະນາຄົມ ຂົນສົ່ງ ໄປສະນີ ແລະ ກໍ່ສ້າງ;

- ແຕ່ 2007 ຫາ ປັດຈຸບັນ (2013) ເອີ້ນວ່າ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໂດຍໄດ້ແຍກວຽກງານ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມອອກໃນປີ 2007 ໃຫ້ເປັນອົງການໜຶ່ງທຽບເທົ່າ ກະຊວງ ແລ້ວໃນປີ 2011 ໄດ້ຍົກລະດັບ ອົງການ ເປັນກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ​ແລະ ການ​ສື່ສານ.

    ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ເຫັນ​ແຈ້ງ​ແຫ່ງ​ການ​ເຕີບ​ໃຫຍ່​ຂະຫຍາຍຕົວ​​ໃນ​ແຕ່​ໄລຍະ​ຂອງ ກະຊວງ​ໂຍທາ​ທິການ​ ແລະ​ຂົນ​ສົ່ງ ​ໃນ​ປັດ​ຈຸບັນ​ (ກໍ​ຄື​ກະຊວງ​ຄົມມະນາຄົມ ໂຍທາ ແລະ ຂົນສົ່ງ/ກະຊວງ​ຄົມມະນາຄົມ​ ຂົນ​ສົ່ງ ​ໄປສະ​ນີ​ ແລະ ​ກໍ່ສ້າງ (​ໃນ​ເມື່ອ​ກ່ອນ)) ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສັງລວມ​ເອົາ​ຜົນງານທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ໃນ​ແຕ່ລະ​ໄລຍະ ດັ່ງນີ້:

Additional information