Projects

INVITATION FOR BIDS(IFB)

invitation for bids No.15715 date 27.7.2017

REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST FOR CONSULTANT SERVICES (PROCUREMENT CONSULTANT)

consultant service

invitation for bids

  ກະຊວງ ​ໂຍທາ​ທິການ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ ​ໄດ້​ຮັບ​ງົບປະມານ ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ກອງ​ທຶນ​ທາງ ​ເພື່ອ​ນຳ​ໃຊ້​ເຂົ້າ​ໃນ​ວຽກ​ງານ​ບູລະນະ​ຮັກສາ​ທາງ​ຫຼວງ, ​ໂຄງການ​ຂະ​ແໜງ​ຂົວ​ທາງ​ລາວ(Lao road Sector Project) ​ແລະ ມີ​ຈຸດປະ​ສົ່ງ​ນຳ​ໃຊ້ທຶນ​ດັ່ງກ່າ​ວ​ເພື່ອ​ສຳ​ລະສະ​ສາງ​ມູນ​ຄ່າ​ຕາມ​ສັນຍາ​ໃນ​ວຽກ​ບູລະນະ​ຮັກສາ ​ແລະ ຟື້ນ​ຟູ ທາງ​ຫຼວງ​ແຂວງ ສົກ​ປີ 2017(LRSP-1617-PM6-PR).

      ກົມ​ຂົວທາງ, ກະຊວງ ​ໂຍທາ​ທິການ ​ແລະ ຂົນ​ສົ່ງ ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ຂໍ​ເຊີນ ບັນດາ​ລັດ​ວິ​ສາ​ຫະກິດ ​ແລະ ບໍລິສັດ​ກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​ທາງ ທີ​ມີ​ຄວາມ​ສາມາດ ​ແລ​ະ ​ໃບ​ດຳ​ເນີນ​ທຸລະ​ກິດ​ກໍ່​ສ້າງ​ຂົວ​ທາງ ​ໃນ​ສົກ​ປີ​ງົບປະມານ ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ປະມູນ​ວຽກ​ບູລະນະ​ຮັກສາ​ທາງ​ຫຼວງ​ແບບ​ເປັນ​ກຳນົດ. ດັ່ງ​ລາຍ​ລະອຽດ ​ແລະ ຈຳນວນ​ໂຄງການ​ລຸ່ມ​ນີ້:

Subcategories

Additional information