ຂ່າວ

ກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບວິໄສທັດປີ 2030 ຍຸດທະສາດພັດທະນາ ໄລຍະ 10 ປີ 2016-2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ 2016-2020 ຂອງຂະແໜງການ ຍທຂ

ໃນ​ປີ 2018 ນີ້ ແມ່ນປີທີ 3 ຫລືວ່າ ແມ່ນກາງສະໄໝຂອງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ (2016-2020) ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ໂຍທາທີການ ແລະ ຂົນສົ່ງ 5 ປິ 2016-2020 ແລະ ຂະແໜງ ຍທຂ ຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍສະເພາະບັນດາກົມ, ກອງ ແລະ ສະຖາບັນ ຕ້ອງໄດ້ຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດບັນດາແຜນວຽກ ແລະ ແຜນງານທີ່ໄດ້ວາງໄວ້ໃນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ 5 ປີ ໄລຍະ 2016-202 ຂອງ ກະຊວງ ຍທຂ.

ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ຈຶ່ງຈັດກອງປະຊຸມສໍາມະນາກ່ຽວກັບວິໄສທັດປີ 2030 ແຜນຍຸດທະສາດ 10 ປີ 2016-2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາ 5 ປີ 2016-2020 ຂອງ ຂະແໜງການ ຍທຂ ຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 12 ພະຈິກ 2018 ທີ່ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ຍທຂ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ, ຮອງລັດຖະ ມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ທ່ານ ແສງ ດາລິດ ກັດຕິຍາສັກ ຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື, ບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ກອງ ແລະສະຖາບັນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຖືວ່າວຽກງານແຜນການແມ່ນວຽກ​ທີ່​ມີ​ຄວາມໝາຍຄວາມ​ສຳຄັນ ​ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນທີ່ສາມາດນໍາພາໄປ ສູ່ຜົນສໍາເລັດຂອງ ​ວຽກ​ງານ​ຕ່າງໆໃນ​ຂະແໜງ​ການ​ ​ກໍຄື: “ການວາງແຜນທີ່ດີແມ່ນສາມາດຮັບປະກັນຜົນສໍາເລັດ ຂອງວຽກແລ້ວ 60%”. ​ ໃນ​ໄລຍະ​ຜ່ານ​ມາຂະແໜງການພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການປັບປຸງ, ຍົກລະດັບ ວຽກງານແຜນການ ພາຍໃຕ້ຄໍາຂວັນທີ່ວ່າ “ຫັນເປັນແຜນການ” ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງແຜນການໂດຍລວມຂອງ ຂະແໜງ ຍທຂ ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂື້ນເລື້ອຍໆ ການຝຶກອົບຮົມໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ແມ່ນ​ເພື່ອສັງລວມຕີລາຄາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສ ທັດ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດການພັດທະນາ 10 ປີ 2016-2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ ຍທຂ 5 ປີ 2016-2020. ກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຈັດຂື້ນເປັນເວລາ 2 ວັນນັບແຕ່ວັນທີ 12-13 ພະຈິກ 2018 ໂດຍໄດ້ທົບທວນ ຄືນເນື້ອໃນ ພ້ອມກັບປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນບັນຫາຕ່າງໆ ຄື: ທົບທວນຄືນ ຍຸດທະສາດ 10 ປີ ຂອງ ຂະແໜງການ ຍທຂ : ຍຸດທະສາດແຕ່ 1 ຮອດ 11 ຢູ່ໃນສະຖານະພາບຄືແນວໃດ? ພາກສ່ວນໃດພວມຮັບຜິດຊອບ? ຄວາມຄືບໜ້າມີຄືແນວໃດ? ມີຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ? ການປັບປຸງ ຫລື ດັດປັບໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບ ສະພາບການ ຕົວຈິງຄືແນວໃດ? ແລະ ທົບທວນຄືນແຜນພັດທະນາຂະແໜງການ  5 ປີ 2016-2020. ບັນດາແຜນວຽກຈຸດສຸມ, ໜ້າວຽກຈຸດສຸມ ແລະ ບັນດາຕົວຊີ້ວັດ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ແລະ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸແຜນງານ ແລະ ແຜນວຽກດັ່ງກ່າວ.

ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງ ກິດຈະການ ຂົວ-ທາງ

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ກິດຈະການຂົວ-ທາງ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນ ເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນ ແລະ ກວດກາມູນຄ່າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ກິດຈະການຂົວ-ທາງ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະມີປະສິດຕິພາບສູງສຸດ ພາຍຫຼັງໄດ້ມີ ການປັບປຸງລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ສໍາເລັດ ແລະ ຖືກຮັບຮອງເອົາແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຄູ່ມື ເພື່ອແນະນຳ ໃນການໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມກໍານົດ, ມາດຖານການຄິດໄລ່, ບັນດາຕົວປະກອບຂອງ ໂຄງການສ້າງລາຄາຫົວໜ່ວຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນທຸກດ້ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊມໃຫຍ່ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ມີບັນດາພະແນກ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ ແລະບໍລິສັດທີ່ຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອເປັນການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂຄືນລາຄາຫົວໜ່ວຍ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ແທດ ເໝາະກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງໃນການເໜັງຕີງຂອງພາວະເສດຖະກິດຕາມຖ້ອງຕະຫຼາດ, ທີ່ມີບາງອັນຖືກກວ່າ ແລະ ມີບາງອັນແພງກວ່າ, ເນື່ອງຈາກເປັນລາຄາທີ່ກໍານົດຕາຍຕົວ (ບໍ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄປຕາມສະພາບຕົວຈິງ) ເຊັ່ນ: ລາຄາວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ໄລຍະການຂົນສົ່ງຫ່າງໄກ, ສະພາບພູເຂົາສູງຊັນ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ເປັນຕົ້ນ ການຄິດໄລ່, ການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຖືເອົາທິດສະດີ ແລະບົດຮຽນຕົວຈິງມາເປັນພື້ນຖານໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ເຊິ່ງສາມາດຄິດໄລ່ຄຳນວນອອກມາໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ໃນໜຶ່ງ ຫົວໜ່ວຍຈະປະກອບລາຄາດ້ວຍລາຄາທາງກົງໄດ້ແກ່: ຄ່າວັດສະດຸ, ຄ່າກົນຈັກ, ຄ່າແຮງງານ, ຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ລາຄາທາງອ້ອມໄດ້ແກ່: ຄ່າບໍລິຫານ, ຄ່າກໍາໄລບວກຄວາມສ່ຽງ, ຄ່າອາກອນທຸລະກິດ, ຄ່າອາກອນລາຍ ໄດ້ເປັນຕົ້ນ. ໃນກອງ ປະຊຸມການປັບປຸງລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນຄັ້ງນີ້ ຫຼືຄູ່ມືແນະນໍາການນໍາໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນຄັ້ງນີ້ ອາດຈະມີການປັບປຸງ ໄປເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ແລະບໍ່ທັນເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງ ໃນອານາຄົດ.

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດແນະນໍາກະກຽມດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ຍທຂ

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 09 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ຂອງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດແນະນໍາວ່າດ້ວຍການກະກຽມດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາ ຊິກຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ຂື້ນ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ຈັນທະລາ ພິມມະຈັນ, ຮອງເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີບັນດາສະຫາຍຄະນະບໍລິຫານງານຊາວໜຸ່ມກະຊວງ ແລະ ຄະນະໜ່ວຍຮາກຖານຊາວໜຸ່ມ ອ້ອມຂ້າງ ກະຊວງ ຍທຂ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ກອງປະຊຸມແມ່ນໄດ້ຈັດຂື້ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການກະກຽມ ແລະ ດໍາເນີນກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກຮາກຖານ ດໍາເນີນ ໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ກົດລະບຽບ ຄຊປປລ ແລະມີຄວາມ ເປັນເອກະພາບໃນທົ່ວກະຊວງ ແລະເປັນການສະຫຼຸບຕີລາຄາການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມ ໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມຄັ້ງທີ VII ຂອງສູນກາງ ຊປປລ, ກໍຄືມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມກະຊວງ ຍທຂ ຄັ້ງທີ X ຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມກະຊວງ ຍທຂ ແລະໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກຖານຢ່າງພາວະວິໄສຖືກກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ. ເນື້ອໃນການກະກຽມໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ມີຢູ່ 5 ເນື້ອຍໃນຄື: (1)ດ້ານການສ້າງຂະບວນການ ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັ້ນ 4 ບຸກ, ຕິດພັນກັບການຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດຂໍ້ແຂ່ງຂັ້ນ “ຮັກຊາດ ແລະພັດທະນາ’’ ຂອງແຕ່ລະຮາກ ຖານ ໃຫ້ສຸມໃສ່ບັນລຸ 4 ຄາດໝາຍໃຫຍ່ດັ່ງນີ້: ຄາດໝາຍດ້ານການເມືອງແນວຄິດ, ດ້ານກນຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຮໍ່າຮຽນ, ການປັບປຸງການກໍ່ສ້າງການຈັດຕັ້ງ ແລະດ້ານວຽກງານວິຊາສະເພາະ, (2)ດ້ານເອກະສານ ປະກອບມີ: ບົດລາຍງານ ການເມືອງຊຶ່ງປະກອບມີ 2 ພາກຄື: ພາກສະຫຼຸບ ແລະພາກແຜນການ, ບົດສໍາຫຼວດການນໍາພາລວມ ແລະ ເອກະ ສານຕ່າງໆທີ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, (3)ດ້ານບຸກຄະລາກອນ ມີການດໍາເນີນຊີວິດການເມືອງ, ການເລືອກ ເຟັ້ນບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະປະກອບເຂົ້າໃນຄະນະໜ່ວຍຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ, ດ້ານຄຸນທາດການເມືອງ ແລະຄຸນສົມບັດ ສິນທຳປະຕິວັດ, (4)ດ້ານຄວາມສາມາດ ແມ່ນສາມາດກໍາແໜ້ນແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ລະບຽບກົດໝາຍ ຂອງລັດ, ມະຕິຄໍາສັ່ງ ແລະສາມາດຜັນຂະຫຍາຍອອກມາເປັນແຜນການ, ແຜນວຽກໃນຂົງເຂດວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດ ຊອບ ແລະ (5)ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ, ສາມາດປະຕິບັດໜ້າທີໄດ້ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ແລະ ໃນຕອນທ້າຍຂອງ ກອງປະຊຸມ ກໍໄດ້ມີການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດເຫັນ ເພື່ອເຮັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ບົດແນະນໍາກະກຽມດໍາເນີນ ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມຮາກຖານ ຍທຂ ອອກມາໃຫ້ສົມບູນ ແລະມີຄວາມພ້ອມໃນທຸກດ້ານ.

ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກຽມກອງປະຊຸມ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ປີ 2018

ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ວິຊາການຂື້ນ ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກ່ຽວກັບ ການກະກຽມກອງປະຊຸມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຄັ້ງທີ 11 ປະຈໍາປີ 2018, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ມີຜູ້ຕ່າງໜ້າຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາດ້ານຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາ ທູຕານຸທູດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືເນື້ອໃນ ແລະຮູບແບບໃນການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມຂະແໜງພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ ປະຈໍາປີ 2018. ຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນເປັນຂະແໜງ 1 ໃນ 10 ຂະແໜງການຂອງຂະບວນການ ໂຕະມົນ, ເປັນຂະແໜງບໍລິການ ແລະປິ່ນອ້ອມກັບທຸກຂະແໜງການ, ທີ່ມີເປົ້າໝາຍປະກອບສ່ວນສຸກຍູ້ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ( 8 th NSEDP 2016-2020) ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ (SDG), ໃນນັ້ນແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບົບຄົົມມະນາຄົມໃຫ້ເປັນປາຍແຫຼມທີ່ໂລ່ງລ່ຽນ, ສະດວກ ປອດໄພ, ທັນສະໄຫມ, ຫັນຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ເປັນປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເພື່ອຍູ້ໃຫ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການສະຫຼຸບກາງສະໄຫມ ຂອງຂະແໜງການ ແລະແຜນທ້າຍສະໄຫມ, ສະຫຼຸບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກໄພພິບັດຕໍ່ຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງດ້ານຂົວທາງ, ເຄຫາຜັງເມືອງ, ນໍ້າປະປາ ແລະທາງນໍ້າ ພ້ອມທັງວາງທິດທາງ ແລະແຜນສະເໜີ ໂຄງໃນປີ 2019-2020, ພ້ອມທັງບັນຫາ ແລະສິ່ງທ້າທ້າຍຕ່າງໆ. ພ້ອມກັນນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ.

Additional information