ຂ່າວຕ່າງແຂວງ

ໂຄງການປັບປຸງສະໜາມບິນສາກົນປາກເຊໄລຍະສອງ

 

   ໂຄງການປັບປຸງສະໜາມບິນສາກົນປາກເຊໄລຍະສອງ ແມ່ນໂຄງການສືບຕໍ່ ເພື່ອປັບປຸງສະໜາມບິນສາ ກົນ ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງສະໜາມບິນ ຂອງອົງການການ ບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ, ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະ ບານ ສປປ ລາວ ຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ, ເປັນປະເທດທາງຜ່ານ ແລະມຸ້ງໜັ້ນ ປະກອບສວນສ້າງເງື່ອນ​ໄຂ ນໍາພາປະເທດຫລຸດພົ້ນ ອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາໃນປີ 2020.

  ​  ເພື່ອປັບປຸງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆ ໃຫ້ໄດ້ຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ ແລະຮັກສາຄວາມ ປອດໄພສະໜາມບິນ ຂອງອົງການການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ.

   ໂຄງການປັບປຸງສະໜາມບິນສາກົນປາກເຊໄລຍະສອງ ໂດຍແມ່ນ ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ, ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ, ໄດ້ມອບໃຫ້ ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ຂອງໄທ ເປັນທີ່ປຶກສາ, ບໍລິສັດ ໄທວັດ ວິສະວະກອນທາງ ຈໍາກັດ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາການປັບປຸງສະໜາມບິນໃນຄັ້ງນີ້​, ຊຶ່ງ​ມີໄລຍະການກໍ່ສ້າງ 15 ເດືອນ, ແຫຼ່ງທືນຂອງໂຄງການ ແມ່ນກູ້ຢືມຈາກ ລາດຊະອານາຈັກໄທ (NEDA), ມູນຄ່າທັງ​ໝົດໃນການປັບປຸງແມ່ນ 184 ລ້ານບາດ.

    ການປະຕິບັດໂຄງການແຕ່ວັນທີ 1 ພືດສະພາ 2013 ເຖິງທ້າຍເດືອນ ມີນາ 2014 ວຽກທີ່ ປະຕິບັດສໍາເລັດ 62,64% ຕາມແຜນ 65,88%, ລຸດແຜນການ 3,24%, ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ວຽກກໍ່ສ້າງອູ່ສ້ອມແປງ ສະໜາມບິນມີຄວາມຄືບໜ້າ 6,34%, ວຽກກໍ່ສ້າງຫ້ອງການຂ່າວສານການບິນ 3,87%, ວຽກກໍ່ສ້າງ ບ່ອນຈອດລົດຫ້ອງການ 1,90%, ວຽກກໍ່ສ້າງທາງກິ້ງໃໝ່ 1,17%, ວຽກກໍ່ສ້າງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າ ສາລັບລານ ຈອດເຮືອບິນໄດ້ 0,69%, ວຽກກໍ່ສ້າງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າເບຕົງ 2,48%, ວຽກປັບປຸງອາຄານຜູ້ໂດຍສານ 5,41%, ວຽກກໍ່ສ້າງລານຈອດເຮືອບິນໄດ້ 6,79%, ວຽກປັບປຸງພູມມີທັດເຂດຫວງຫ້າມ ແລະເຂດສາທາລະ ນະ 0,83%, ວຽກກໍ່ສ້າງຮົ້ວອ້ອມສະໜາມບິນ 19,21%, ວຽກຕິດຕັ້ງຟິມໃສ່ແກ້ວອາຄານຜູ້ໂດຍສານ 1,94%, ວຽກກໍ່ສ້າງເຮືອນໄຟຟ້າສໍາຮອງ 0,39%, ວຽກສະໜອງລົດກະບະ 4 WD 2 ຄັນ 2,13%, ວຽກປັບປຸງຫ້ອງການກອງຄຸ້ມຄອງການຈາລະຈອນທາງອາກາດ 3,20%, ວຽກປັບປຸງຫຼັງຄາສະຖານີດັບເພີງ 0,97%, ວຽກຕິດຕັ້ງຕູ້ບັງຄັບໄຟ CCR ສໍາລັບລະບົບໄຟຟ້າຂອບທາງຂື້ນ-ລົງ 0,01%, ວຽກຕິດຕັ້ງ ດອກໄຟຂອບທາງກິ້ງ ແລະປ້າຍເຂົ້າອອກທາງກິ້ງ 0,06%, ວຽກຕິດຕັ້ງລະບົບຄອບຄຸມໄຟຟ້າສະໜາມບິນ 0,04%, ວຽກຂຸມພັກສາຍໄຟຟ້າ ແລະ ທໍ່ສາຍໄຟ 0,20%,  ຈັກໄຟຟ້າ ແລະປັບປຸງລະບົບໄຟຟ້າ 4,92%, ວຽກອະໄຫຼ່ສໍາຮອງສໍາລັບດອກໄຟສະໜາມບິນ 0,11%, ສ່ວນວຽກຕິດຕັ້ງປ້າຍສະໜາມບິນດ້ວຍລະບົບ ໄຟຟ້າ, ວຽກຕິດຕັ້ງຕູ້ບັງຄັບໄຟ CCR ສໍາລັບລະບົບດອກໄຟລົງເດີ່ນ, ວຽກຕິດຕັ້ງຕູ້ບັງຄັບໄຟສໍາລັບດອກໄຟ ບອກມູນລົງເດີ່ນ, ວຽກລະບົບສາຍດິນເຮືອບິນ, ວຽກຕິດຕັ້ງດອກໄຟເຍືອງລານຈອດເຮືອບິນ, ວຽກກໍ່ສ້າງທາງອ້ອມເດີ່ນບິນ ແລະວຽກແຕ້ມເສັ້ນ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ປະຕິບັດ 0,00%.

  ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີແຜນວຽກທີ່ຈະປະຕິບັດໃນເດືອນຕໍ່ໄປເຊັ່ນ: ສືບຕໍ່ກໍ່ສ້າງຮົ້ວອ້ອມສະໜາມບິນ, ສືບຕໍ່ກໍ່ ສ້າງ ລານຈອດເຮືອບິນ, ກໍ່ສ້າງທາງກິ້ງ, ສືບຕໍ່ກໍ່ສ່າງທາງອ້ອມສະໜາມບິນ ແລະ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດວຽກ ໄຟຟ້າສະໜາມບິນ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນທາງໂຄງການປັບປຸງສະໜາມບິນປາກເຊໄລຍະສອງຍັງມີຂໍ້ສະເໜີໃນ ການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື: ຂໍອະນຸຍາດຕໍ່ສັນຍາທີປຶກສາໂຄງການ ເນື່ອງຈາກວ່າສັນຍາວ່າຈ້າງທີ່ປືກສາມີ ໄລຍະເວລາ 7 ເດືອນ, ສ່ວນສັນຍາຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງແມ່ນມີໄລຍະເວລາ 15 ເດືອນ.

 

ຂົວເຊໂດນ 3 ວາງເສົາເຂັມເກືອບສໍາເລັດ 100%

 

   ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວເຊໂດນ 3 ມາຮອດປະຈຸບັນນີ້ມີຫຼາຍໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ສຸມໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໃນນັ້ນໄດ້ວາງເສົາ ເຂັມສຳເລັດແລ້ວ ເກືອບ 100%. 
   ທ່ານ ບຸນຈັນ ວັນສີລິ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກໍ່ສ້າງຂົວເຊໂດນ 3 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວເຊໂດນ 3 ປະຈຸບັນ ແມ່ນໄດ້ສຸມ ໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 2 ໜ້າວຽກໃຫຍ່ຄື: ວຽກກໍ່ສ້າງຂົວໃໝ່ ແລະ ວຽກຮື້ມ້າງ ຂົວເກົ່າ, ໃນນັ້ນວຽກກໍ່ສ້າງຂົວ ໃໝ່ແມ່ນໄດ້ແບ່ງ ອອກເປັນ ສອງພາກຄື: ວຽກກໍ່ສ້າງພາກ ລຸ່ມ ຊຶ່ງລວມມີວຽກກໍ່ສ້າງເສົາ ເຂັມມີທັງໝົດ 4 ເສົາ, ໃນນີ້ ເສົາກາງນ້ຳມີ 2 ເສົາສຳເລັດ ແລ້ວ 100% ແລະ ເສົາສົ້ນຂົວ ມີ 2 ເສົາສຳເລັດແລ້ວ 50%, ສ່ວນວຽກກໍ່ສ້າງຕີນເສົາທັງ ສອງເບື້ອງຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳ ເລັດກ່ອນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ 2014 ນີ້ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກກໍ່ສ້າງເສົາຂົວ, ສ່ວນວຽກກໍ່ສ້າງພາກສ່ວນເທິງ ທີ່ປະກອບມີວຽກກໍ່ສ້າງຂົວ, ກໍ່ສ້າງເທິງຂົວ ແລະ ວຽກປະກອບອື່ນໆ ແມ່ນຕ້ອງລໍຖ້າບັນດາໜ້າວຽກກໍ່ສ້າງພາກລຸ່ມສຳເລັດກ່ອນ ຊຶ່ງມາຮອດ ປະຈຸບັນ ນີ້ໜ້າວຽກຕ່າງໆມີຄວາມຄືບ ໜ້າແລ້ວ 10%.
  ສ່ວນໜ້າວຽກຮື້ມ້າງຂົວເກົ່ານັ້ນກໍໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄວບຄູ່ກັນໄປໂດຍໄດ້ມ້າງເປັນຊິ້ນສ່ວນ, ມ້າງອອກເທື່ອ ລະນ້ອຍ, ເພາະທັງ ໝົດຂອງຂົວເກົ່າປະກອບມີ 5 ຫວ່າງ, ໃນນັ້ນມ້າງສຳເລັດແລ້ວ 2 ຫວ່າງ ແລະ ປະຈຸບັນແມ່ນກຳ ລັງກະກຽມສ້າງຂົວຫວ່າງທີ 3 ລົງ, ສ່ວນຫວ່າງທີ່ເຫຼືອແມ່ນຈະສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສຳ ເລັດພາຍໃນກາງເດືອນມິຖຸນາ 2014 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້. ທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການກໍ່ ສ້າງຂົວເຊໂດນ 3 ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການໃນໄລຍະຜ່ານມາ ນັ້ນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີຄວາມ ຫຍຸ້ງ ຍາກພໍສົມຄວນຈາກບັນຫາສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆເປັນຕົ້ນ ກ່ຽວກັບລະບົບນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ, ສາຍໂທລະສັບ ແລະ ອື່ນໆ, ແຕ່ທາງພາກ ສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງກໍ ໄດ້ພະຍາຍາມເອົາໃຈໃສ່ໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ອຳນວຍ ຄວາມ ສະດວກ ໂດຍປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນ ຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດໂຄງການມີຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດ ໝາຍມາຮອດປະຈຸບັນກວມ ເອົາ 10% ຂອງໂຄງການ.
   ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວເຊໂດນ 3 ແທນຂົວເຫຼັກເກົ່າແມ່ນເປັນຂົວເບຕົງ 4 ເລນ ທີ່ຈະສາມາດສັນຈອນຂຶ້ນ - ລົງໄດ້, ມີຄວາມກວ້າງ 17 ແມັດ, ຍາວ 220 ແມັດ ໂດຍແມ່ນບໍລິສັດລາວເວີນອະສັງຫາລິມະຊັບ ເປັນຜູ້ ລົງທຶນ ແລະ ກໍ່ສ້າງໃນມູນຄ່າທັງໝົດ 14,82 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດ ພາຍໃນທ້າຍປີ 2015 ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.

 

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງດອນໂຂງ ແຂວງຈໍາປາສັກ

 

    ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມນໍ້າຂອງດອນໂຂງ, ແຂວງຈໍາປາສັກ ແມ່ນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ເປັນບູລິມະສິດຂອງລັດ ຖະບານ ​ເຊິ່ງນອນໃນແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດສັງຄົມໃນທົ່ວປະເທດເວົ້າລວມກໍຄືຕາໜ່າງ ການຄົມມະ ນາຄົມເຂົ້າເຖິງດອນໂຂງ ເວົ້າສະເພາະ, ເພື່ອເອື້ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການສັນຈອນຂອງ ປະຊາຊົນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງຈໍາປາສັກ.

      ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງຕັ້ງ​ແຕ່ວັນທີ 28 ພະຈິກ 2011, ​ຊຶ່ງມອບໃຫ້ກົມ ຂົວທາງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ເປັນເຈົ້າຂອງໂຄງການ ແລະຮັບຜິດຊອບວຽກງານໂດຍກົງ, ບໍລິສັດ HNDCI ສປ ຈີນ ເປັນຜູ້ຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງ, ລັດວິສາຫະກິດ ວິສະວະກໍາ ຄົມມະນາຄົມ (LTEC) ເປັນທີ່ປຶກສາ. ສໍາລັບແຫຼ່ງທືນທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການກໍ່ສ້າງແມ່ນທືນ ກູ້ຢືມຈາກ ທະນາຄານ ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ (EXIM BANK) ສປ ຈີນ, ​ໃນມູນຄ່າການກໍ່ສ້າງທັງໝົດ 34,122,846​.32 ໂດລາສະຫະລັດ, ໃນນັ້ນທືນລັດຖະບານລາວສົມທົບ 1,706,142.32 ໂດລາສະຫະລັດ, ໄລຍະ​​ເວລາການ​ກໍ່ສ້າງ 36 ເດືອນ ​ແລະ ຄາດວ່າຈະໃຫ້ສໍາເລັດ​ ໃນວັນທີ 28 ຕຸລາ 2014.

      ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ​ແລະ ຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າຂອງໂຄງການ 29 ເດືອນ ທີ່​ຜ່ານ​ມາສາມາດປະຕິບັດໄດ້ເທົ່າ​ 80,56% ແລະ ເວລາທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງ​ການຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດ​ໂຄງການແມ່ນ 7 ເດືອນ ​ເທົ່າ​ 19,44%. ບັນດາ​ໜ້າ​ວຽກທີ່​ກໍາລັງຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດປະ​ຈໍາເດືອນ ມີນາ 2014 ມີດັ່ງນີ້: ສໍາເລັດເທເບຕົງຂາງຂົວສໍາລັບເສົາເບີ 4#3 ແລະເສົາກາງນໍ້າ, ເສົາເບີ 6#13, ເສົາເບີ 7#12, ເສົາເບີ 8#10, ເສົາເບີ 9#11 ແລະເສົາເບີ 10#12, ເທົ່າ 52,5 ມຍ (ສໍາເລັດ 559,0 ມຍ ຂອງ 718,80 ມຍ, ເທົ່າ 77,77%). ກໍ່ສ້າງຂົວນ້ອຍ (ບ້ານ ໂຂງແຫຼມ-ບ້ານ ດອນສັນ) ປະຕິບັດໄດ້ 96,06%, ຍັງວຽກປູໜ້າຂົວ ແລະທາງເຂົ້າຂົວ; ສ່ວນ​ວຽກ​ສະພາບ​​ແວດ​ລ້ອມ​ແມ່ນ​ຕິດຕາມ ກວດກາ ​ແລະ ຄຸ້ມ​ຄອງ​ສະພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ທາງ​ນ້ຳ, ທາງດິນ ​ແລະ ທາງ​ອາກາດ ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ສະພາບ​ເດີມ; ວຽກສ້ອມແປງ ແລະຂະຫຍາຍທາງເກົ່າ (ຈາກທາງແຍກ​ເລກ 13 ໃຕ້-ຫົວຂົວ ນໍ້າຂອງ ເບື້ອງບ້ານຫາດ) ປະຕິບັດໄດ້ 95%, ຍັງວຽກອານາໄມ-ເກັບມ້ຽນ-ວຽກປະດັບປະດາ; ທາງເຂົ້າຫົວຂົວ ແລະທ່າບັກສາ ຕິບັດໄດ້ 60%, ສືບຕໍ່ວຽກຖົມດິນເຂົ້າຫົວຂົວທັງສອງແຫ່ງ (4ສົ້ນ), ວຽກທ່າບັກ, ເບື້ອງບ້ານຫົວໂຂງພະໃຫຍ່, ເທເບຕົງທາງລົງທ່າບັກ ແລະເທເບຕົງຝາຕ້ານເຈື່ອນ ບ້ານຫ້ວຍຍາງ ​ແລະ ເລີ້ມຕັດດິນທາງລົງທ່າບັກ.

  ມາ​ຮອດປະຈຸ​ບັນຄວາມຄືບໜ້າ​ຂອງ​ວຽກ​ງານ​​ຕາມ​ແຜນການ​ຮອດ​ທ້າຍ​ເດືອນ​ນີ້ 83,58%; ​ແຜນການ​ປະຕິບັດ​ໄດ້​ໃນ​ເດືອນ 6,78%; ປະຕິບັດ​ໄດ້​ໃນ​ເດືອນ 7,26%(ລື​ນ​ແຜນການ​ໃນ​ເດືອນ 0,48%); ລວມປະຕິບັດ​ໄດ້​ຮອດ​ທ້າຍເດືອນນີ້ 80,88% ລຸ​ດແຜນການ -2,70%. ນອກ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຍັງ​ມີ​ແຜນ​ວຽກ​ທີ່​ຈະ​ປະຕິ​ບັດໃນ​ເດືອນໜ້າຄື: ຂົວ​ໃຫຍ່: ສືບຕໍ່​ປະຕິບັດ​ວຽກ​ຕິດ​ຕັ້ງ​ແບບ, ມັດ​ເຫຼັກ​ຂາງ​ຂົວ ​ແລະ ​ເທ​ເບ​ຕົງ; ຂົວ​ນ້ອຍ: ​ເທ​ເບ​ຕົງ​ຂອບ​ກັນ​ຕົກ ​ແລະ ​ແຜນ​ກ່າຍ​ເຂົ້າ​ຂົວ​ເສົາ​ຫົວ​ຂົວ A0, A6; ວຽກສ້ອມ​ແປງ​ຂະຫຍາຍ​ທາງ​ແມ່ນ​ສືບ​ຕໍ່​ວຽກ​ຊິດ​ຢາງ​ຊັ້ນ​ສອງ ຈາກ​ທາງ​ແຍກ​ເລກ 13 ​ໃຕ້ ຫາ ບ້ານ​ຫາດ​ ໃຫ້​ສຳ​ເລັດ; ວຽກ​ທາງ​ເຂົ້າ​ຂົວ ​ແລະ ທ່າ​ບັກ ສືບ​ຕໍ່​ຖົມ​ດິນ​ເຂົ້າ​ຫົວ​ຂົວ​ເບື້ອງ ບ້ານ​ຫາດ-ບ້ານ​ຫ້ວຍ, ບ້ານ​ຫົວ​ໂຂງ-ບ້ານ​ດອນ​ສັນ, ສືບ​ຕໍ່​ເທ​ເບ​ຕົງ​ທາງ​ລົງ​ທ່າ​ບັກ ​ແລະ ຝາ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຈືອ​ນ​ແຄມ​ນ້ຳ. ພ້ອມ​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ​ກໍ່​ສະ​ເໜີ​ຂໍອະນຸຍາດ​ເປີດ​ການ​ນຳ​ໃຊ້​ເສັ້ນທາງ​ເຂົ້າ​ຫາ​ຂົວ​ຊົ່ວຄາວ ​ແຕ່ທາງ​ແຍກ​ເລກ 13 ​ໃຕ້-ຂົວ​ນ້ຳຂອງ.

 

 

ເກີດເຫດລົດບັນທຸກ 18ລໍ້ ຕຳກັບ ລົດກະບະວີໂກ້ ຢູ່ຂົວຂ້າມນ້ຳຂອງ ເມືອງປາກເຊ ແຂວງຈຳປາສັກ.

 

                ເກີດ​ເຫດ​ສະຫຼົດ​ໃຈ​ຂື້ນ ​ໃນ​ຕອນ​ກາງຄືນ​ຂອງ​ວັນ​ທີ 28 ​ເມສາ 2014 ຜ່ານ​ມາ ທີ່​ຂົວ​ຂ້າມ​ນ້ຳຂອງ ​ເມືອງ​ປາກ​ເຊ ​ແຂວງ​ຈຳປາ​ສັກ, ​ເມື່ອລົດ​ບັນທຸກ 18ລໍ້ ຈາກ​ປະ​ເທດ​ໄທ ຕຳ​ກັບ ລົດ​ກະບະ​ວີ​ໂກ້​ຂອງ​ລາວ ​ເຮັດ​​ໃຫ້ລົດ​ບັນທຸກ​ຕົກລົງ​ນ້ຳຂອງ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ເສຍ​ຊິວິດ 2ຄົນ ​ແລະ ບາດ​ເຈັບ​ສາຫັດ​ອິກ 2 ຄົນ. ສ່ວນ​ສາ​ເຫດ​ຂອງ​ການ​ເກີດ​ອຸບັດ​ເຫດ​ແມ່ນຍັງ​ຢູ່​ໃນ​ການ​ສືບສວນ​ສອບ​ສວນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ​ຕຳຫຼວດ.

 

Additional information