ກອງປະຊຸມຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງ ກິດຈະການ ຂົວ-ທາງ

ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການນຳໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ກິດຈະການຂົວ-ທາງ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນ ເອກະພາບກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ການປະເມີນ ແລະ ກວດກາມູນຄ່າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງ ກິດຈະການຂົວ-ທາງ ໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງເໝາະສົມ ແລະມີປະສິດຕິພາບສູງສຸດ ພາຍຫຼັງໄດ້ມີ ການປັບປຸງລາຄາຫົວໜ່ວຍກໍ່ສ້າງ-ສ້ອມແປງ ສໍາເລັດ ແລະ ຖືກຮັບຮອງເອົາແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ສ້າງຄູ່ມື ເພື່ອແນະນຳ ໃນການໃຊ້ໃຫ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງ ແລະ ຄົບຖ້ວນຕາມກໍານົດ, ມາດຖານການຄິດໄລ່, ບັນດາຕົວປະກອບຂອງ ໂຄງການສ້າງລາຄາຫົວໜ່ວຍດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບກັນທຸກດ້ານ.

ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 02 ພະຈິກ 2018 ທີ່ຫ້ອງປະຊມໃຫຍ່ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ. ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ມີບັນດາພະແນກ ຍທຂ ທົ່ວປະເທດ ແລະບໍລິສັດທີ່ຮັບເໝົາການກໍ່ສ້າງຂົວ-ທາງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອເປັນການປັບປຸງ, ແກ້ໄຂຄືນລາຄາຫົວໜ່ວຍ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ທັນຄົບຖ້ວນ, ບໍ່ແທດ ເໝາະກັບສະພາວະຄວາມເປັນຈິງໃນການເໜັງຕີງຂອງພາວະເສດຖະກິດຕາມຖ້ອງຕະຫຼາດ, ທີ່ມີບາງອັນຖືກກວ່າ ແລະ ມີບາງອັນແພງກວ່າ, ເນື່ອງຈາກເປັນລາຄາທີ່ກໍານົດຕາຍຕົວ (ບໍ່ສາມາດປັບປ່ຽນໄປຕາມສະພາບຕົວຈິງ) ເຊັ່ນ: ລາຄາວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ, ໄລຍະການຂົນສົ່ງຫ່າງໄກ, ສະພາບພູເຂົາສູງຊັນ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ອັດຕາແລກປ່ຽນ ເປັນຕົ້ນ ການຄິດໄລ່, ການປັບປຸງໂຄງສ້າງລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງ ແລະສ້ອມແປງໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຖືເອົາທິດສະດີ ແລະບົດຮຽນຕົວຈິງມາເປັນພື້ນຖານໃນການຄົ້ນຄວ້າ, ເຊິ່ງສາມາດຄິດໄລ່ຄຳນວນອອກມາໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ໃນໜຶ່ງ ຫົວໜ່ວຍຈະປະກອບລາຄາດ້ວຍລາຄາທາງກົງໄດ້ແກ່: ຄ່າວັດສະດຸ, ຄ່າກົນຈັກ, ຄ່າແຮງງານ, ຄ່ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ລາຄາທາງອ້ອມໄດ້ແກ່: ຄ່າບໍລິຫານ, ຄ່າກໍາໄລບວກຄວາມສ່ຽງ, ຄ່າອາກອນທຸລະກິດ, ຄ່າອາກອນລາຍ ໄດ້ເປັນຕົ້ນ. ໃນກອງ ປະຊຸມການປັບປຸງລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນຄັ້ງນີ້ ຫຼືຄູ່ມືແນະນໍາການນໍາໃຊ້ລາຄາຫົວໜ່ວຍໃນຄັ້ງນີ້ ອາດຈະມີການປັບປຸງ ໄປເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ທີ່ເຫັນວ່າບໍ່ທັນສອດຄ່ອງ ແລະບໍ່ທັນເໝາະສົມກັບສະພາບຕົວຈິງ ໃນອານາຄົດ.

Additional information