ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກຽມກອງປະຊຸມ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ປີ 2018

ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ 2018 ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ວິຊາການຂື້ນ ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື ກັບຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກ່ຽວກັບ ການກະກຽມກອງປະຊຸມພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຄັ້ງທີ 11 ປະຈໍາປີ 2018, ໂດຍພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ບຸນຈັນ ສິນທະວົງ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ຍທຂ, ມີຜູ້ຕ່າງໜ້າຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາດ້ານຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ມີບັນດາ ທູຕານຸທູດ, ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະມີພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືເນື້ອໃນ ແລະຮູບແບບໃນການກະກຽມຈັດກອງປະຊຸມຂະແໜງພື້ນຖານ ໂຄງລ່າງ ປະຈໍາປີ 2018. ຂະແໜງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແມ່ນເປັນຂະແໜງ 1 ໃນ 10 ຂະແໜງການຂອງຂະບວນການ ໂຕະມົນ, ເປັນຂະແໜງບໍລິການ ແລະປິ່ນອ້ອມກັບທຸກຂະແໜງການ, ທີ່ມີເປົ້າໝາຍປະກອບສ່ວນສຸກຍູ້ໃນການ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VII ( 8 th NSEDP 2016-2020) ແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະເທດລາວຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກສະຖານະພາບດ້ອຍພັດທະນາ ແລະ ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາ ແບບຍືນຍົງ (SDG), ໃນນັ້ນແມ່ນເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາລະບົບຄົົມມະນາຄົມໃຫ້ເປັນປາຍແຫຼມທີ່ໂລ່ງລ່ຽນ, ສະດວກ ປອດໄພ, ທັນສະໄຫມ, ຫັນຈາກປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດກັບທະເລ ເປັນປະເທດເຊື່ອມຕໍ່ກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເພື່ອຍູ້ໃຫ່ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໝັ້ນທ່ຽງ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ມີການສະຫຼຸບກາງສະໄຫມ ຂອງຂະແໜງການ ແລະແຜນທ້າຍສະໄຫມ, ສະຫຼຸບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກໄພພິບັດຕໍ່ຂະແໜງການ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງດ້ານຂົວທາງ, ເຄຫາຜັງເມືອງ, ນໍ້າປະປາ ແລະທາງນໍ້າ ພ້ອມທັງວາງທິດທາງ ແລະແຜນສະເໜີ ໂຄງໃນປີ 2019-2020, ພ້ອມທັງບັນຫາ ແລະສິ່ງທ້າທ້າຍຕ່າງໆ. ພ້ອມກັນນັ້ນກອງປະຊຸມຍັງໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນການແກ້ໄຂບັນຫາສິ່ງຕ່າງໆທີ່ເກີດຂື້ນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ.

Additional information