ພິທີເຊັນສັນຍາໂຄງການກໍ່ສ້າງປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍ ລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂາພິບານ ຢູ່ 3 ຕົວເມືອງ

ໃນວັນທີ 22 ມີຖຸນາ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ກົມນໍ້າປະປາ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນສັນຍາ ໂຄງການກໍ່ສ້າງ ນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ ກັບ ກຸ່ມບໍລິສັດດີເອັມ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ໂດຍ ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ແລະ ບັນດາແຂວງ ທີ່ນອນໃນໂຄງການດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມຈຳນວນ 32 ທ່ານ.

ກົມນ້ຳປະປາ, ໄດ້ລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ ກ່ຽວກັບໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ ຂອງ 03 ຕົວເມືອງ ເຊິ່ງໄດ້ແບ່ງອອກເປັນໂຄງການຍ່ອຍ ຄື: ໂຄງການກໍ່ສ້າງປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນ້ຳປະປາ ເມືອງປາກຊັນ, ແຂວງ ບໍລິຄໍາໄຊ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານໃໝ່ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ເມືອງບໍ່ແຕນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ທັງ 3 ຕົວເມືອງໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ກ່າວມານັ້ນແມ່ນນອນຢູ່ໃນ 11 ຕົວເມືອງໂຄງການ ຂອງໂຄງການນໍ້າປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ, ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາຂອງ ກົມນໍ້າປະປາ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ທຶນກູ້ຢືມຈາກທະນະຄານພັດທະນາອາຊີ  ທີ່ໄດ້ເຊັນກັນ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແຫ່ງ  ສປປ ລາວ  ແລະ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ  ຄັ້ງວັນທີ 11 ຕຸລາ 2013. ສໍາລັບລາຍລະອຽດຂໍ້ມູນ  ແລະ ໜ້າວຽກຕົ້ນຕໍ  ໃນການກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາ  ແລະ ສຸຂະພິບານ ຂອງ 3 ຕົວເມືອງໂຄງການຍ່ອຍ ມີດັ່ງນີ້: (I) ໂຄງການກໍ່ສ້າງປັບປຸງ ແລະ ຂະຫຍາຍລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ -ແມ່ນເປັນໂຄງການ ປັບປຸງລະບົບນໍ້າປະປາ ທີ່ມີແລ້ວ ແລະ ຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດ ໃນການຜະລິດນ້ຳປະປາ ເພີ່ມຂື້ນ ເພື່ອໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການນຳໃຊ້ນ້ຳຢູ່ໃນຂອບເຂດບໍລິການນ້ຳປະປາຂອງຕົວເມືອງ; (II) ໂຄງການ ກໍ່ສ້າງ ລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ ເມືອງປາກກະດິງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ -ແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານໃໝ່; (III) ໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານ ເມືອງບໍ່ແຕນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ -ແມ່ນໂຄງການກໍ່ສ້າງລະບົບນ້ຳປະປາ ແລະ ສຸຂະພິບານໃໝ່.

Additional information