ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈລະຈາສັນຍາ ແລະ ອານຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຂົນສົ່ງທາງບົກ ຄັ້ງທີ III

ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີ ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຈລະຈາສັນຍາ ແລະ ອານຸສັນຍາວ່າດ້ວຍການຂົນສົ່ງທາງບົກ ຄັ້ງທີ 3 ແລະ ກອງປະຊຸມລະດັບຮອງລັດຖະມົນຕີ ວຽກງານຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ 2 ກະຊວງ ລະຫວ່າງວັນທີ 6 ຫາ 8 ມິຖຸນາ 2018 ທີ່ເມືອງເສີນຕູ ແຂວງເສສວນ, ສປ ຈີນ

Additional information