ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄປຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກໂຄງການສຳຫຼວດອອກແບບຍົກຍ້າຍເທດສະບານ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໄປຢູ່ເມືອງບຸນເໜືອ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 2 ຫາ 6 ພຶດສະພາ 2018  ທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລົງຢ້ຽມຢາມໂຮງງານສະໜອງວັດສະດຸກໍ່ສ້າງ ໃຫ້ແກ່ການຍົກຍ້າຍເທດສະບານ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໄປຢູ່ ເມືອງບຸນເໜືອ, ການລົງໄປຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອກວດກາ ແລະ ລົງກວດສະພາບຕົວຈິງ ໃນການສົ່ງວັດສະດຸ, ຫີນ, ແຮ່, ຊາຍ, ຊີມັງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ໂຄງການຍົກຍ້າຍ ເທດສະບານ ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ ໄປຢູ່ເມືອງບຸນເໜືອ, ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ເບິ່ງການຄິດໄລ່ ແລະ ກວດກາດ້ານລາຄາຫົວໜ່ວຍການກໍ່ສ້າງ, ເຄຫາສະຖານ ແລະ ນ້ຳປະປາໃຫ້ແທດ ເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງ.

ກວດແກ້ໂດຍ ທ່ານ ວຽງຄອນ ວົງຄຳຈັນ

ຂຽນຂ່າວໂດຍ ທ່ານ ຈັນທະລາ ຂັນທະວີໄຊ

Additional information