ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ຍທຂ ຈັດຝຶກອົບຮົມການຮັບມືຕໍ່ການ ປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດສຳລັບໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໃນ​ປະ​ຈຸ​ບັນ, ບັນ​ດາ​ເສັ້ນບັນດາໂຄງລ່າງ​ເສັ້ນທາງ ແມ່ນ​ມີ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ສູງ ຈາກ​ໄພ​ຂົມ​ຂູ່​ຂອງ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດເຊັ່ນ: ດິນ​ເຈື່ອນ, ນ້ຳ​ສຸ​ໄຫຼ​ແຮງ, ນ້ຳ​ຖ້ວມ, ພະ​ຍຸ ແລະ ອື່ນໆ ຊື່ງ​ບັນ​ດາ​ເສັ້ນ​ທາງ​ເລົ່າ​ນັ້ນ ໄດ້​ກໍ່​ສ້າງ​ໂດຍ​ງົບ​ປະ​ມານ​ທີ່​ຈຳ​ກັດ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ເຕັກ​ນິກການກໍ່ສ້າງ​ທີ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຕ້ານ​ທານ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດ ໄດ້ສ້າງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ແລະ ຜົນ​ເສຍ​ຫາຍ​ອັນ​ໃຫ​ຍ່ຫຼວງ​ຕໍ່​ໂຄງລ່າງ ເສັ້ນ​ທາງ. ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ  ໃນ​ນາມ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ ໃນ​ການກໍ່​ສ້າງ ແລະ ບູ​ລະ​ນະ​ຮັກ​ສາ​ເສັ້ນ​ທາງ ແມ່ນ​ເຫັນ​ໄດ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແລະ ຈື່ງໄດ້​ຖື​​ເອົາ​ການ​ຮັບ​ມື, ການ​ຕ້ານ​ທານ, ການ ຫລຸດຜ່ອນ ​ຕໍ່​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ສະ​ພາບ​ອາ​ກາດເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ.

ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ (ສຝຍຂ) ແມ່ນມີໜ້າທີ່ເປັນເສນາທິການ ໃຫ້ແກ່ ກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເປັນເຈົ້າການ ໃນການຈັດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ ວິຊາການ ຂະແໜງ ຍທຂ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ສຝຍຂ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄລຍະ 1. (RDP1) ແມ່ນມີ ແຜນ ແລະ ໜ້າວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສ້າງຫລັກສູດ ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້: ການຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ຕໍ່ໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງ. ການຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວ ການກໍ່ສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງເສັ້ນທາງ ແມ່ນຄວາມ ຕ້ອງການ ຕົວຈິງຂອງພະນັກງານວິຊາການໃນຂະແໜງ ຍທຂ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເສັ້ນທາງ. ສຝຍຂ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າໃນການສ້າງເນື້ອໃນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ ໃຫ້ແທດເໝາະກັບຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ຄວາມຕ້ອງ ການທາງດ້ານວິຊາການ ຂອງພະນັກງານຈາກ  ພະແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ຫ້ອງການ ຍທຂ ເມືອງ ແລະ ຫ້ອງການ ແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື. ບັນດາບົດຮຽນທີ່ຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຝຶກອົບຮົມ ແມ່ນໄດ້ກະກຽມໂດຍຊ່ຽວຊານ ຕ່າງປະເທດ ພາຍໄຕ້ ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດໄລຍະ 1 ແລະ ຈາກ​ປະ​ສົບ​ການ​ຕົວ​ຈິງ​ຂອງ​ຄູ​ຝຶກ​ພາຍ​ໃນ ກະ​ຊວງ ຍ​ທ​ຂ, ຊື່ງເອກະສານແມ່ນໄດ້ພັດທະນາຂື້ນໂດຍອີງໃສ່ຄວາມເໝາະສົມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງແຕ່ລະ ລະດັບວິຊາການ.

ສະຖາບັນຝຶກອົບຮົມໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ໂຄງການພັດທະນາຊົນນະບົດ ໄລຍະ 1 (RDP1) ຈື່ງ​ໄດ້​ຮ່ວມ​ກັນ​ຈັດ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ຫົວ​ຂໍ້: ການຮັບມືຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ສຳລັບໂຄງລ່າງເສັ້ນທາງ ທີ່​ພະ​ແນກ ຍ​ທ​ຂ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ລະຫວ່າງຄັ້ງ​ວັນ​ທີ່ 02-06 ເມສາ 2018 ໂດຍ​ການ​ເປັນ​ປະ​ທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ສາຍ​ຄຳ ທຳ​ມະ​ໂນ​ສຸດ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ ສະ​ຖາ​ບັນ ຍ​ທ​ຂ ແລະ ທ່ານ ປະສົງສິນ ຈະເລີນສຸກ ຫົວໜ້າ ພະແນກ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ເຊີ່ງ​ມີ​ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຈາກ ໂຄງການ ພັດທະນາຊົນນະບົດ, ພະ​ແນກ ຍ​ທ​ຂ ແຂວງ, ຂະແໜງແຜນການ ແລະ ງົບປະມານ ແລະ ຫ້ອງ​ການ ຍ​ທ​ຂ​ ເມືອງ ຂອງແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນ, ເຊກອງ ແລະ ອັດຕະປື ລວມທັງ​ໝົດ 31 ຄົນ. ​ການ​ຝຶກ​ອົບ​ຮົມ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້ ແມ່ນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຜູ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ເຂົ້າໃຈແຈ້ງກ່ຽວກັບສີ່ງທ້າທາຍ ແລະ ປະເດັນ ທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ຕໍ່ການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ການຕອບໂຕ້ຕໍ່ສ້່ງທ້າທາຍ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂ, ການປະເມີນຄວາມຕ້ອງ ການໃນການຮັບມື, ທາງເລຶອກໃນການຮັບມື, ຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການໃນການຮັບມື, ທາງເລຶອກ ທີ່ບໍ່ແມ່ນດ້ານວິສະວະກໍາ, ການສໍາຫຼວດ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການສໍາຫຼວດ, ບາດກ້າວການກໍ່ສ້າງ, ສ້ອມແປງ ເສັ້ນທາງ ແລະ ເຕັກນິກການຝຶກພະນັກງານກັບທີ່. ນອກຈາກນີ້ ໃນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ລົງ ສະໜາມເກັບກຳຂໍ້ມູນ ເອົາຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂື້ນ ຈາກໄພທຳມະຊາດມາຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ສະເໜີວິທີທາງເລືອກ ເພື່ອ ຫາວິທີທາງແກ້ໄຂ.

Additional information