ສປປ ລາວ ສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ສຳລັບວຽກງານ ຄວາມປອດໄພການບິນ

ໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2018 ຜ່ານມາ ຢູ່ທີ່ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ມີພິທີເຊັນ ສັນຍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດ ສຳລັບວຽກງານຄວາມປອດໄພການບິນ, ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີ ມີທ່ານ ດຣ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ, ທ່ານ ນາງ Claudine LEDOUX, ເອກອັກຄະລະສະຖູດຝຣັ່ງປະຈຳ ສປປ ລາວ,  ມີທ່ານ ວັນເພັງ ຈັນທະພອນ ຫົວໜ້າກົມການບິນພົນລະ ເຮືອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ Thibaut LALLEMAND ຫົວໜ້າຫ້ອງການຮ່ວມມືສາກົນ ກົມການບິນພົນ ລະເຮືອນ ປະເທດຝລັ່ງ, ພ້ອມພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ພິທີລົງນາມສັນຍາຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງກົມການບິນພົນລະເຮືອນ, ໃຫ້ຮັບປະ ກັນໄດ້ຄວາມປອດໄພທາງດ້ານການບິນ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການກວດສອບຄວາມປອດໄພບັນດາສາຍ ການບິນ. ໂດຍສັນຍາສະບັບດັ່ງກ່າວຈະສ້າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງວຽກງານຄວາມປອດໄພການບິນໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມມາດຕະຖານຂອງອົງການການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນພ້ອມທັງປະກອບສ່ວນ ສ້າງນັກກວດສອບເຮືອບິນຊະນິດ ແອບາສ 320 ໄດ້ໃນອະນາຄົດ.

ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ຂອງປະເທດຝລັ່ງ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫລືອກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ມາແຕ່ປີ 2003 ໂດຍມີຈຸດປະສົງ ເພື່ອສ້າງນັກວິຊາການກົມການບິນພົນລະເຮືອນຂອງລາວ, ປະຈຸບັນມີຜົນສຳເລັດ ເຊັ່ນ: ແບບຟອມນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການກວດສອບຄວາມປອດໄພປະຈຳປີ, ຫລັກຄວາມຮູ້ພື້ນຖານໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໂຄງການ ບໍລິຫານຄວາມສ່ຽງຄວາມປອດໄພການບິນ, ການກວດສອບການກວດກາບັນດາລະບຽບການຂອງ ກົມການບິນ ໂດຍທຽບໃສ່ມາດຕະຖານຂອງອົງການການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ, ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານເຕັກນິກສົມບູນເຮືອບິນ ໃຫ້ແກ່ວິຊາການຂອງກົມການບິນ ຈຳນວນ 03 ທ່ານ ໃນເດືອນ ກຸມພາ 2018 ພ້ອມນີ້ ຍັງມີການຝຶກອົມຮົມພາສາ ອັງກິດການບິນພາຍໃຕ້ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງສູນແອບນັກບິນ.

ພິທີເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້, ຕາງໜ້າໃຫ້ຝ່າຍລາວໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ວັນເພັງ ຈັນທະພອນ ຫົວໜ້າກົມການບິນພົນລະ ເຮືອນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເປັນຜູ້ລົງນາມ ແລະ ຝ່າຍປະເທດຝລັ່ງ ໂດຍແມ່ນ ທ່ານ Thibaut LALLEMAND ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການຮ່ວມມືສາກົນ, ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ ປະເທດຝລັ່ງ ເປັນຜູ້ລົງນາມ.

Additional information