ກົມນ້ຳປະປາ, ກະຊວງ ຍທຂ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ້ອງການນ້ຳປະປາ ນະຄອນໄຊຕະມະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເຊັນສອງບົດບັນທຶກຮ່ວມກັນ ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊ່າ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

      ຕອນເຊົ້າວັນທີ 26 ທັນວາ 2017, ຢູ່ທີໂຮງແຮມລາວພຣາຊ່າ ໄດ້ມີພິທີເຊັນສັນຍາຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ກົມ ນ້ຳປະປາ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ຫ້ອງການນ້ຳປະປາ ນະຄອນໄຊຕະມະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ ຝ່າຍລາວ ມີທ່ານ ບຸນຈັນ ສິນຣາຊະວົງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງ ຍທຂ, ທ່ານ ພົມມາ ແວວລາວັນ ຫົວໜ້າກົມນໍ້າປະປາ, ຫົວໜ້າລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ແລະ ແຂວງຄຳມ່ວນ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ວິຊາການ ຂອງກົມນໍ້າປະປາ, ຝ່າຍຍີ່ປຸ່ນ ປະກອບດ້ວຍ ຄະນະນຳຂອງເມືອງໄຊຕະມະ, ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າ ອົງການໄຈກາ ປະຈຳ ລາວ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຫ້ອງການນໍ້າປະປາ ເມືອງໄຊຕະມະ ເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

      ກ່ອນພິທີເຊັນສັນຍາສອງຝ່າຍນີ້, ຄະນະຈັດຕັ້ງພິທີໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບການເຂົ້າຮ່ວມການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ຂະແໜງນໍ້າປະປາຂອງ ສປປ ລາວ ດັ່ງນີ້ ໃນປີ 2010-2011 ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ສະເໜີແຜນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານວິຊາການກັບ ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ ເມືອງໄຊຕະມະ ຕື່ມອີກ ໂດຍລັດວິສາ ຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫລວງໄດ້ສົ່ງພະນັກງານຂອງຕົນ 2 ຄົນຕໍ່ປີ ໃນໄລຍະ 2 ເດືອນ ໄປຝຶກອົບຮົມຢູ່ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຫ້ອງການນໍ້າປະປາເມືອງໄຊຕະມະ ໄດ້ສົ່ງຊ່ຽວຊານມານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເພື່ອຈັດຝຶກອົບຮົມ 2-3 ຄົນຕໍ່ປີ ໃນ ໄລຍະ 1 ເດືອນ ໂດຍນໍາໃຊ້ງົບປະມານຂອງບໍລິສັດເອງ. ໃນປີ 2012-2017 ຫ້ອງການນໍ້າປະປາເມືອງໄຊຕະມະ ກໍໄດ້ຮັບຜິດຊອບສະໜອງຊ່ຽວຊານໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສັ້ນ ມາປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດ ດ້ານການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງນໍ້າປະປາ (MaWaSU-I) ທີ່ສະໜັບສະໜູນທຶນຂອງອົງການໄຈກາ. ມາຮອດ ໄລຍະນີ້ ຫ້ອງການນໍ້າປະປາເມືອງໄຊຕະມະ ເຄີຍໄດ້ຮ່ວມມື ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຂະແໜງນໍ້າປະປາ ຈຶ່ງສະເໜີ ຂໍສືບຕໍ່ຮ່ວມມື ເຊີ່ງໄດ້ກວມເອົາສອງໂຄງການຍ່ອຍ ທີ່ອົງການໄຈກາຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອລ້າໃນຕໍ່ໜ້າຕື່ມ. ໂດຍຫ້ອງການ ນໍ້າປະປາເມືອງໄຊຕະມະ ຈະໄດ້ສະໜອງ ຊ່ຽວຊານໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສັ້ນ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການພັດທະນາ ຄວາມອາດສາມາດດ້ານການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງນໍ້າປະປາໄລຍະ 2 (MaWaSU-II) ແລະ ໂຄງການ ປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງຮັກສາທໍ່ຂອງລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ ເຊິ່ງເຫັນວ່າຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ກົມນໍ້າປະປາ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປານະຄອນຫລວງ, ແຂວງຫລວງພະບາງ, ແຂວງຄຳມ່ວນ ແລະ ແຂວງອື່ນໆອີກ ໃນການ ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດດ້ານເຕັກນິກ-ວິຊາການ ຂອງພະນັກງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃຫ້ສາມາດປະຕິບັດ ແຜນ ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນຜົນປະສິດທິພາບ ໃນການດຳເນີນງານຂອງລັດວິສາຫະກິດນໍ້າປະປາ.

      ຫລັງຈາກນັ້ນ ກໍໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການ ເພື່ອກະກຽມສຶບຕໍ່ໂຄງການພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດດ້ານ ການຄຸ້ມຄອງໃຫ້ແກ່ຂະແໜງນໍ້າປະປາ ຂອງ ສປປ ລາວ (ໄລຍະ 2) ລະຫວ່າງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ອົງການຮ່ວມມືສາກົນຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ລະຫວ່າງ ກົມນໍ້າປະປາ, ກະຊວງໂຍທາ ທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ຫ້ອງການນໍ້າປະປາ ນະຄອນໄຊຕະມະ ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເພື່ອສືບຕໍ່ການຮ່ວມມືສ້າງຄວາມ ເຂັ້ມແຂງໃຫ້ຂະແໜງນໍ້າປະປາ.

Additional information