ກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງທາບທາມຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບິນພົນລະເຮືອນ (ສະບັບປັບປຸງ) ທົ່ວປະເທດ ໃນລະຫວ່າງ ວັນທີ 18-22 ທັນວາ 2017 ທີ່ຣີສອດນາປ່າກວາງ ແຂວງວຽງຈັນ

      ໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2017 ຢູ່ທີ່ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ ກົມການບິນພົນລະເຮືອນ, ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບິນພົນລະເຮືອນ(ສະບັບປັງປຸງໃໝ່) ໃຫ້ກຽດ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໂດຍທ່ານ ປອ ສັນຕິສຸກ ສິມມາລາວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ແລະ ມີທ່ານຜູ້ ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ, ບັນດາທ່ານຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຍທຂ ປະຈຳແຂວງ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ ເຂົ້າຮ່ວມຈໍານວນ 86 ທ່ານ.

      ເນື່ອງຈາກວ່າກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບິນພົນລະເຮືອນ ສະບັບປະຈຸບັນໄດ້ປະກາດໃຊ້ຕາມມະຕິຕົກລົງ ຂອງ ສະພາແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 01/ສພຊ, ລົງວັນທີ 19/5/2005 ແລະ ລັດຖະດຳລັດ ຂອງປະທານປະເທດ ເລກທີ 13/ສປປ, ລົງວັນທີ 20 ພຶດສະພາ 2005 ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາໄດ້ 12 ປີ ເຫັນວ່າຍັງບໍ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມ ຮຽກຮ້ອງ ຕ້ອງການຂອງວຽກງານການການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ພັດທະນາດ້ານການບິນພົນລະເຮືອນ ໃຫ້ທ່ວງທັນ ແລະ ສອດຄ່ອງ ກັບສະພາບຂະຫຍາຍຕົວດ້ານການບິນພົນລະເຮືອນຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ປະຈຸບັນ ຊຶ່ງເຫັນໄດ້ຈາກການມາ ກວດສອບຄວາມປອດໄພຮອບດ້ານຂອງອົງການການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ ປີ 2010 ແລະ ປີ 2015 ຜ່ານມາ ເພື່ອຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລັດດ້ວຍກົດໝາຍ ໃນທຸກຂົງເຂດວຽກງານການບິນພົນລະເຮືອນ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ ນັ້ນມັນແມ່ນຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການປັບປຸງນິຕິກຳໃຫ້ຮັດກຸມຂື້ນຕື່ມ, ກຳນົດ ແລະ ວາງຫລັກ ການລະອຽດໃສ່ເນື້ອໃນກົດໝາຍຢ່າງຈະແຈ້ງ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ພ້ອມທັງເປັນເຄື່ອງມື ໃນການຮອງຮັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດ, ເພື່ອຮັບ ປະກັນການເຊື່ອມຈອດ, ເຊື່ອມໂຍງໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

      ໂດຍພື້ນຖານການປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການບິນພົນລະເຮືອນ ໃນຄັ້ງນີ້ ທາງຄະນະໄດ້ຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍ ປະເທດອ້ອມຂ້າງ ແລະ ສາກົນ ກໍ່ຄືລະບຽບຂອງອົງການການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບຫລັກການ ສາກົນ ແລະ ສະພາບຄວາມເປັນຈິງຂອງບ້ານເຮົາປະຈຸບັນ

    ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ເພີ່ມເນື້ອໃນໃໝ່ໃສ່ໜ້າວຽກຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນແມ່ນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ, ການຂື້ນທະບຽນຂອງສະໜາມບິນ, ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າອັນຕະລາຍ, ການເຊົ່າເຮືອບິນ, ການໂຈະຖ້ຽວບິນຊົ່ວຄາວ ແລະ ການກວດຄົ້ນເຮືອບິນ, ຄະນະກຳມະການປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພການບິນແຫ່ງຊາດ, ການຊອກຄົ້ນ-ກູ້ໄພ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງມັນໄດ້ສະແດງອອກດັ່ງນີ້: ກົດໝາຍສະບັບເກົ່າ ປີ 2005 ປະກອບມີ 6 ພາກ, 12 ໝວດ ແລະ 76 ມາດຕາ, ກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ທີ່ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປະກອບມີ 14 ພາກ, 31 ໝວດ ແລະ 192 ມາດຕາ, ເຊີ່ງຈະໄດ້ຮັບ ຜົນປະໂຫຍດຫລາຍຢ່າງ ໂດຍສະເພາະຈະຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ລັດ ໃນການຄຸ້ມຄອງລັດດ້ວຍກົດໝາຍ, ຈະຮັດກຸມ ແລະ ຄົບ ຖ້ວນກວ່າເກົ່າ, ສ້າງເງື່ອນໄຂຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ກໍຄືການສ້າງ ລາຍຮັບເຂົ້າ ປະເທດຊາດ, ຮັບປະກັນການປະຕິບັດພັນທະຕາມລະບຽບການຂອງອົງການການບິນພົນລະເຮືອນສາກົນ (ICAO), ຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບຽບວ່າດ້ວຍມາດຕະຖານເຕັກນິກຄວາມປອດໄພການບິນ ແລະ ການປ້ອງກັນຄວາມ ປອດໄພການບິນ, ຮອງຮັບ ແລະ ສົ່ງເສີມທຸລະກິດກ່ຽວກັບຂະແໜງການບິນພົນລະເຮືອນ, ຮັບປະກັນໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານວຽກງານການບິນພົນລະເຮືອນ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີຄຸນນະພາບສູງ.

Additional information