ກອງປະຊຸມວິເຄາະຫຼາຍເງື່ອນໄຂ ເພື່ອກະກຽມໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ 4

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ພະຈິກ 2017 ຢູ່ທີ່ໂຮງແຮມລັດສະໝີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ການວິເຄາະຫຼາຍເງື່ອນໄຂ ໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າທາງດ້ານວິຊາການເພື່ອ ກະກຽມໂຄງການພັດ ທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ 4 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຮ່ວມ ທ່ານ ສົມວັນ ມົງພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ,​ ທ່ານ ຊາໂຕຊິ ອີຊິອິ ຫົວໜ້າຄະນະສະເພາະກິດ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທ່ານ ສຈ. ປອ Brian ROBERTS ທ່ີປຶກສາດ້ານການວາງແຜນເສດຖະກິດ ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມພາກສ່ວນຕ່າງໆ ອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ຍທຂ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກ ກະຊວງການເງິນ, ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ, ຜູ້ຕາງ ໜ້າຈາກແຂວງ ຈຳປາສັກ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ແຂວງ ຄຳມ່ວນ, ແຂວງ ບໍລິຄຳໄຊ, ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ, ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ປະທານ ແລະ ຮອງປະທານອົງການພັດທະນາ ແລະ ບໍລິຫານຕົວເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ໂຄງການ ພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເໜັ້ນໃສ່ການປັບ ປຸງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງສ້າງທາງກາຍຍະພາບ ເຊັ່ນ: ການປັບປຸງການລະບາຍນ້ຳ, ການຄຸ້ມຄອງການ ຈຳກັດຂີ້ເຫຍື້ອ, ການປ້ອງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນ, ການພັດທະນາສວນສາທາລະນະ, ແລະ ການປັບປຸງ ຖະໜົນ ໃນຕົວເມືອງ ໄປພ້ອມກັບການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ການເຊື່ອມ ໂຍງ

ສະເພາະໂຄງການ GMS ແມ່ນຈະມີອັນພິເສດແຕກຕ່າງໄປຈາກໂຄງການ ຜ່ານມາຄື ນອກຈາກການສືກສາ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາໂຄງລ່າງແລ້ວ ຍັງຈະໄດ້ສືກສາໂຄງສ້າງກົນໄກເພືື່ອຊຸກຍູ້ການ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ສັງຄົມຂອງ້ເມືອງໂຄງການ ເວົ້າສະເພາະ ແລະ ເວົ້າລວມແມ່ນການສົ່ງເສີມການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ ຂອງພູມິພາກໂດຍຜ່ານການ ສົ່ງເສີມຄວາມສາມາດໃນການແຂ່ງຂັນຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ການເຊື່ອມ ໂຍງ.

ໃນໂອກາດນີ້ ທ່ານ ສົມວັນ ມົງພະຈັນ ຮອງຫົວໜ້າກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະນຳກະຊວງ ຍທຂ ສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງທີມຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ, ທ່ານ ທ່ານ ຊາໂຕຊິ ອີຊິອິ ຫົວໜ້າຄະນະ ສະເພາະກິດ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ, ທ່ານ ຊ່ຽວຊານອາວຸໂສ ດ້ານການພັດທະນາຕົວເມືອງ, ທ່ານ ສຈ. ປອ Brian ROBERTS ທ່ີປຶກສາດ້ານການວາງແຜນເສດຖະກິດ ທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ກອງປະຊຸມໄດ້ປິດລົງ ໃນວັນດຽວກັນ.

 

Additional information