ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນມອບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

 ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ທຶນການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ເປັນຈຳນວນເງິນ 76,894 ໂດລາສະຫະລັດ ໃຫ້ແກ່ໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວຂະໜາດນ້ອຍ ທີ່ເມືອງຊົນະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງມະນຸດຂັ້ນຮາກຖານ (GGPs).

      ໃນວັນທີ 24 ມີນາ 2017 ໄດ້ມີການເຊັນສັນຍາໂຄງການ ທີ່ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນ ສົ່ງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລະຫວ່າງ ທ່ານ ຄາຊູໂນຣິ ຄາວາດະ, ອຸປະທູດຍີ່ປຸ່ນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ແລະ ທ່ານ ຄຳຕັນ ໝັນດາລາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ປະຈຳເມືອງ ຊົນນະບູລີ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ ນາງ ວິໄລຄຳ ໂພສາລາດ, ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານ.

      ໂຄງການກໍ່ສ້າງດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ເມືອງຊົນນະບູລີ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ຊຶ່ງເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ເປັນເສັ້ນທາງການສັນຈອນຫຼັກຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນໃນການສັນຈອນເຂົ້າສູ່ເຂດໃຈກາງຂອງຕົວເມືອງ ແລະ ສະຖານທີ່ສາທາລະນະຕ່າງໆ, ຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ. ເນື່ອງຈາກປະລິມານນ້ຳໃນແມ່ນ້ຳເຊວັນ ທີ່ເພີ່ມຂື້ນໃນລະດູຝົນ, ໄດ້ສ້າງຄວາມຍາກລຳບາກໃນການໄປມາຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂຄງການນີ້ຈຶ່ງມິຈຸດປະສົງທີຈະຍົກລະດັບຄຸນນະພາບການສັນຈອນໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ. ຊຶ່ງການກໍ່ສ້າງຂົວຄອນກີດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຈະສ້າງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນປະມານ 5,500 ຄົນ ທີ່ນຳໃຊ້ເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ນັກຮຽນຈຳນວນ 70 ຄົນ ທີ່ເດີນທາງໄປໂຮງຮຽນຜ່ານຂົວດັ່ງກ່າວ.

      ໃນບົດປາໄສຂອງທ່ານ ຄາວາດະ ນັ້ນ, ເພິ່ນໄດ້ກ່າວວ່າ “ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ສຳລັບໂຄງການນີ້ແມ່ນຈະນຳຜົນປະໂຫຍດມາໃຫ້ແກ່ຜູ້ຄົນພາຍໃນຊຸມຊົນຂັ້ນຮາກຖານເຊິ່ງເປັນເອກະລັກພິເສດຂອງໂຄງການ GGPs”.  ປະເທດຍີ່ປຸ່ນໄດ້ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ຄວາມພະ ຍາຍາມຂອງລັດຖະບານລາວໃນການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານທີ່ມີມາຫຼາຍປີ.ໂດຍຜ່ານໂຄງການGGP ນີ້, ຍີ່ປຸ່ນໄດ້ດໍາເນີນໂຄງການທັງໝົດ 505 ໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 1989 ເຊິ່ງໃນນັ້ນມີ 36 ໂຄງການທີ່ເປັນໂຄງການປັບປຸງໂຄງລ່າງພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນຂະໜາດນ້ອຍ.

Additional information