ກອງປະຊຸມຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EST) ຂອງອາຊີ ຄັ້ງທີ X

 ກອງປະຊຸມຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (Environmentally Sustainable Transport Forum) ຄັ້ງທີ 10 ໄດ້ໄຂຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການທີ່ໂຮງແຮມດອນຈັນພາເລດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 14 ມີນາ 2017 ໂດຍການເປັນເຈົ້າພາບຮ່ວມຂອງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ແລະ UNCRD. ກອງປະຊຸມຄັ້ງ​ນີ້ໄດ້ຮັບກຽດ ໃນພິທີເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ; ມີຜູ້ບັນດາຜູ້ແທນລະດັບສູງຈາກກະຊວງຂົນສົ່ງ, ກະຊວງສິ່ງແວດລ້ອມ, ກະຊວງພັດທະນາຕົວເມືອງ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຕາງໜ້າໃຫ້ພາກສ່ວນລັດຖະບານຈາກບັນດາປະເທດໃນອາຊີ ແລະ ປາຊິຟິກ ທັງໝົດ 46 ປະເທດ ເຂົ້າຮ່ວມ; ພ້ອມນີ້ ຍັງມີບັນດາແຂກຈາກສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ ພາຍໃນປະເທດ, ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຕ່າງປະເທດ, ບັນດາແຂກຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາແຂກຈາກພາກທຸລະກິດ, NGOs ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມທັງໝົດຫຼາຍກ່ວາ 300 ທ່ານ.

 ກອງປະຊຸມຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ ແລະ ເປັນມິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື EST Forum ຄັ້ງທີ 10 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະດໍາເນີນໄປ ເປັນເວລາ 3 ວັນ, 14-16 ມີນາ 2017 ພາຍໃຕ້ຄໍາຂັວນ2030 Roadmap for Sustainable Transport ~ Aligning with Sustainable Development Goals (SDGs)” ຫຼື ‘ແຜນດໍາເນີນການວ່າດ້ວຍການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ ຮອດປີ 2030 ທີ່ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍພັດທະນາແບບຍືນຍົງ’. ກອງປະຊຸມຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ (EST) ຄັ້ງທີ 10 ແມ່ນ​ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບວິທີການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງບັນດາປະເທດອາຊີ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ EST ໃນການເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030 ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ຫຼື SDGs ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງຂອງບັນດາປະເທດດັ່ງກ່າວ; ປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ທາງດ້ານນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການ, ກົນໄກທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການເງິນ ຕະຫຼອດຮອດ ຄູ່ຮ່ວມມືດ້ານວຽກງານການຂົນສົ່ງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ SDGs; ເພີ່ມທະວີການປຶກສາຫາລືດ້ານນະໂຍບາຍ ກ່ຽວກັບເຂົ້າເຖິງຊົນນະບົດ ແລະ ເຊື່ອມຈອດກັບຊົນນະບົດ ໃນດ້ານຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານ, ລຶບລ້າງການອຶດຫິວ, ການຮ່ວມມືຂອງພາກພື້ນ ແລະ ການພັດທະນາພາກພື້ນແບບຍືນຍົງ; ສະເໜີກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງການຂົນສົ່ງທາງລົດໄຟ ໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍປີ 2030 ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ; ປຶກສາຫາລື ແລະ ສະເໜີກ່ຽວກັບ ວິທີການໃຫ້ການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ ສາມາດປະກອບສ່ວນໃນວຽກງານ ສົ່ງເສີມຄວາມເທົ່າທຽມຂອງຍິງຊາຍ ແລະ ວຽກງານຍົກສູງບົດບາດຂອງເພດຍິງ ແລະ ເດັກຍິງ; ທົບທວນຄືນ ແລະ ຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າ ແລະ ບົດຮຽນອັນດີເລີດ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຖະແຫຼ່ງການບາງກອກ 2010 (Bangkok Declaration 2010-2020) ແລະຖອດຖອນບາງບົດຮຽນອັນຈໍາເປັນທີ່ໄດ້ຮັບ ເພື່ອເປັນທິດທາງໃຫ້ບັນດາປະເທດສະມາຊິກ EST ໃນການກ້າວໄປທາງໜ້າສູ້ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ ໂດຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ. ໃນ​ມື້​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ກອງ​ປະຊຸມຈະໄດ້ພິຈາລະນາ ຮ່າງຖະແຫຼ່ງການວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງຊົນນະບົດແບບຍືນຍົງ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍປີ 2030 ຂອງການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (Vientiane Declaration on Sustainable Rural Transport towards achieving  the 2030 Agenda for Sustainable Development).

Additional information