ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງລັດຖະບານອົດສະຕາລີ AUSAID

  ລັດຖະບານອົດສະຕາລີໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ ໃນການກໍ່ສ້າງຂົວ ມິດຕະພາບລາວ-ໄທແຫ່ງທຳອິດຂື້ນ ຊຶ່ງໄດ້ເປີດການນຳໃຊ້ໃນປີ 1994 ມີມູນຄ່າ 35 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໄດ້ເຮັດໃຫ້ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບຂໍ້ສະດວກຫລາຍຢ່າງ ໃນການພົວພັນ ແລະ ແລກປ່ຽນສິນຄ້າກັບບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ໂດຍສະເພາະກັບປະເທດໄທ ຊຶ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການພັດທະນານະຄອນຫລວງວຽງຈັນກ້າວກະໂດດຂື້ນສູ່ລະ ດັບໃໝ່ ການນຳໃຊ້ຂົວມິດຕະພາບແຫ່ງນີ້ ແມ່ນມີປະສິດທິຜົນສູງເພາະວ່າມີລົດເຂົ້າ ແລະ ອອກໃນແຕ່ລະເດືອນ ປະມານ 25.000 ຄັນ ທຽບໃສ່ໄລຍະເປີດນຳໃຊ້ຂົວໃນປີ 1994 ມີປະມານ 12.000 ຄັນຕໍ່ເດືອນ.      ນອກຈາກນີ້, ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ຍັງສຶບຕໍ່ໃຫ້ທຶນກໍ່ສ້າງຂົວ 7 ແຫ່ງ ຄື:

-    ຂົວນ້ຳສາຍ, ນ້ຳແຈ, ນ້ຳລິນ ຕາມທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ເລກ1;

-    ຂົວສາມແຫ່ງຕາມທາງຫລວງແຫ່ງຊາດເລກ 13 ໃຕ້ ຄື: ຂົວເຊບັ້ງຫຽງ, ຂົວເຊບັ້ງໄຟ ແລະ ຂົວເຊນວນ;

-    ການກໍ່ສ້າງຂົວສາມແຫ່ງ ຕາມທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ເລກທີ 13 ໃຕ້ ແມ່ນຂົວຂະໜາດໃຫ່ຍ;

ຂົວທັງໝົດເລົ່ານີ້ ແມ່ນໄດ້ກໍ່ສ້າງໄປພ້ອມໆກັນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງຫລວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 13 ໃຕ້ ສາມາດນຳ ໃຊ້ ແລະ ບໍລິການໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ. ຄຽງຕູ່ກັບການສ້າງຂົວມິດຕະພາບ, ກໍ່ໄດ້ກໍ່ສ້າງຂົວທ່າງ່ອນສຳເລັດໃນປີ 1994 ກ່ອນການກໍ່ສ້າງຂົວແຫ່ງນີ້, ການໄປມາຫາສູ່ຂອງປະຊາຊົນລະຫວ່າງ 2 ຝັ່ງ ໄດ້ປະສົບຄວາມຫຍູ້ງຍາກ ຫລາຍ ຍ້ອນວ່າຕ້ອງໄດ້ລໍຖ້າເຮືອບັກຂະໜາດນ້ອຍທີ່ບໍ່ສາມາດບັນຈຸໄດ້ຫລາຍ ແລະບາງຄັ້ງກໍ່ຕິດຂັດ ປະຈຸບັນນີ້, ການ ຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ລະຫວ່າງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກັບເມືອງທຸລະຄົມຕາມທາງຫລວງແຫ່ງຊາດເລກ 10 ໂດຍການໃຫ້ທຶນຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍຫລາຍສາມາດໄປມາຫາ ສູ່ກັນ ໄດ້ຕະຫລອດ 24 ຊົ່ວໂມງ ການພັດທະນາບ້ານເມືອງໃນບໍລິເວນນັ້ນ ເຫັນວ່າມີຄວາມຄືບໜ້າດີ, ມີສີສັນ ໃໝ່, ສວຍງາມ ແລະເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ. ຮ້ານອາຫານເຮືອແພນ້ຳງຶ່ມໄດ້ສ້າງຄວາມສົນໃຈແກ່ຊາວນະຄອນ ຫລວງວຽງຈັນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະຕ່າງປະເທດ. ການສຳປະທານຂົວແຫ່ງນີ້ແມ່ນໃຊ້ຮູບການ BOT ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ປະມານ 3 ຕື້ກີບຕໍ່ເດືອນ (ສົກປີ 2009-2010) ແລະມີແນວໂນ້ມຈະເພີ່ມຂື້ນໃນຊຸມປີ ຕໍ່ໜ້າ.

ລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຈຳນວນ 45 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໃນການກໍ່ສ້າງຂົວແກ່ ສປປ ລາວ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 2,083 ມ ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນຂອງຂັວນອັນລ້ຳຄ່າຈາກລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ອົດສະຕາລີ ມອບໃຫ້ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນລາວ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ວາລະສານໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ສະບັບທີ 007

ການຊ່ວຍເຫລືອຂອງລັດຖະບານສະວີເດັນ ໃນການກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ໄປຄຽງຄູ່ກັບທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ, ລັດຖະບານສະວີເດັນ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ ລາວ ໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານຂົວທາງ, ການຈັດຊື້ພາຫະນະ, ການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ບູລະນະເສັ້ນທາງ ລວມທັງການກໍ່ສ້າງພະນັກງານເຊັ່ນ:

 ໄລຍະທີ I (1991-1996), ລັດຖະບານສະວີເດັນໄດ້ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈຳນວນ 320 ລ້ານ SEK (ເທົ່າກັບ 55,238 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 13 ໃຕ້ແຕ່ວຽງຈັນຫາປາກກະດິງມີຄວາມຍາວ 189 ກລມ. ໂຄງການນີ້ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນໂຄງການຍ່ອຍດັ່ງນີ້ : ການກໍ່ສ້າງ, ການສ້ອມແປງເສັ້ນທາງຈຳນວນ ໜຶ່ງ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມກໍ່ສ້າງພະນັກງານ.

 ໄລຍະທີ II (1997-2000), ລັດຖະບານສະວີເດັນໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຕື່ມອີກຈຳນວນ 177,1 ລ້ານ SEK (ເທົ່າກັບ 30, 587 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ສຸມໃສ່ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກຢູ່ 3 ແຂວງຄື: ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ ແລະ ຄຳມວ່ນ. ໂຄງການນີ້ເປັນໂຄງການຂະຫຍາຍແລະປັບປຸງຕາໜ່າງເສັ້ນທາງ ທີ່ເປັນທາງ ຫລວງແຂວງ ແລະ ທາງຊົນນະບົດເພື່ອໃຫ້ເມືອງ ແລະ ບ້ານ ມີລະບົບເສັ້ນທາງຕິດຈອດກັນທັງເຮັດໃຫ້ຄ່າ ຂົນສົ່ງຫລຸດລົງປະມານ 13-54% ແລະເວລາຂອງການເດີນທາງກໍ່ໄດ້ຫລຸດລົງປະມານ 50-88% ຖ້າທຽບ ໃສ່ໃນເມື່ອກ່ອນ.  ຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນທາງທີ່ສາມາດນຳໃຊ້ໄດ້ຕະຫລອດປີກໍ່ໄດ້ເພີ້ມຂື້ນໂດຍສະເລ່ຍ 7% ຕໍ່ປີ. ສະຫລຸບຄວາມວ່າການນຳໄຊ້ເສັ້ນທາງໃນສາມແຂວງກໍ່ເຫັນວ່າມີປະສິດທິຜົນ.

 ໃນໄລຍະທີ 3 (2001-2004), ລັດຖະບານລາວ ແລະ ລັດຖະບານສະວີເດັນ ໄດ້ລົງນາມຂໍ້ຕົກລົງ 2 ສະບັບ ຮ່ວມກັນ ດັ່ງນີ້ :

1.   1. ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າແກ່ໂຄງການລາວ-ສະວີເດັນ ຂະແໜງຂົວທາງ (LSRSP II) ໃນມູນຄ່າ 151 ລ້ານ SEK (8.53 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເປົ້າໝາຍຫລັກຂອງໂຄງການແມ່ນແນໃສ່ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ສ້າງເງື່ອນ ໄຂ ໃຫ້ແດ່ການຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ ຢູ່ 4 ແຂວງຄື: ອຸດົມໄຊ, ຫລວງພະບາງ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ບໍລິຄຳໄຊ; ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວຕ້ອງປັບປຸງ, ບູລະນະຕາໜ່າງເສັ້ນທາງໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະຍືນຍົງ, ເຮັດໃຫ້ເສັ້ນ ທາງເຂົ້າເຖິງບ້ານເພີ່ມຂື້ນ ແລະໃຫ້ຄ່າ ຂົນສົ່ງຢູ່ບັນດາແຂວງເຫລົ່ານີ້ຖືກລົງ

2.   2. ໃຫ້ທຶນຈຳນວນ 130.2 ລ້ານSEK (7.43 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ), ໃນນີ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຈຳນວນ 30.2 ລ້ານSEK (1.69 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 30% ສຳລັບບາງວຽກງານດັ່ງນີ້: ອອກແບບ, ຄຸ້ມຄອງການ ກໍ່ສ້າງ, ຄວາມປອດໄພຕາມເສັ້ນທາງ, ປ້ອງກັນໂລກເອດ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຈຳນວນ 100 ລ້ານSEK (5.65 ລ້ານໂລດາສະຫະລັດ) ເທົ່າກັບ 70% ເປັນທຶນກູ້ຢືມໄລຍະຍາວ, ດອກເບ້ຍຕ່ຳ ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການປັບປຸງທາງຫລວງແຫ່ງຊາດເລກ8. ເປົ້າໝາຍຫລັກແມ່ນສະໜັບສະໜູນ ສປປ ລາວ ມີເສັ້ນ ທາງທີ່ມີຄຸນນະພາບອັນເໝາະສົມ ເພື່ອສະໜອງໃຫ້ແກ່ວຽກງານຂົນສົ່ງ, ຊຸຍູ້ການຜະລິດ, ການຈໍລະຈອນແຈກ ຢາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການໃຫ້ໄດ້ຕະຫລອດປີ. ອັນນີ້ຖືວ່າເປັນວິທີການສະໜັບສະໜູນໜຶ່ງ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ ບໍລິເວນນີ້ມີການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັນ ແລະ ພ້ອມກັນຫລຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ, ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ລຽບຕາມເສັ້ນ ທາງເລກ8 ໄດ້ເຂົ້າເຖິງຕະຫລາດການບໍລິການດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະມີວຽກເຮັດງານທຳ.

ສຳລັບການຮ່ວມມືໃນໄລຍະປີ 2005 ຫາ 2009, ລັດຖະບານສະວີເດັນ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫລືອອີກ ມູນຄ່າ 140 ລ້ານSEK (7.9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ)

ສະຫລຸບຄວາມວ່າ, ນັບແຕ່ປີ 1991-2009 ລັດຖະບານສະວີເດັນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງແຂງແຮງເຂົ້າໃນການ ປັບປຸງ, ບູລະນະ, ກໍ່ສ້າງຂົວທາງ, ນິຕິກຳ, ວິຊາການ ແລະ ການກໍ່ສ້າງບຸກຄະລາກອນ ຊຶ່ງຕົກເປັນມູນຄ່າປະມານ 102 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ວາລະສານ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ສະບັບທີ 007

ການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານຍີ່ປຸນ

ນັບແຕ່ໄດ້ສະຖາປະນາເປັນ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ເປັນຕົ້ນມາ, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແຕ່ຫົວທີ ແກ່ຫຼາຍຂະແໜງການ   ຂອງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອສ້າງປັດໃຈ ພື້ນຖານໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງສປປລາວ.ການຊ່ວຍເຫຼືອສ່ວນໃຫ່ຍແມ່ນຮູບແບບການຊ່ວຍ ເຫຼືອລ້າ; ສ່ວນຮູບແບບການກູ້ຢືມໄລຍະຍາວ ນັ້ນແມ່ນຫາກໍ່ໍເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະຫຼັງ ປີ  2005 ມານີ້. ຂໍຍົກບາງຕົວຢ່າງຂອງການຊ່ວຍເຫືລອດ້ານຂົວທາງດັ່ງນີ້:  ໃນປີ 1996 ທຶນຊ່ວຍລ້າ ຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສຸມໃສ່ກໍ່ສ້າງຂົວຕາມທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 13 ໃຕ້ ແຕ່ປາກກະດິງ ຫາ ທ່າແຂກ ຈຳນວນ 26 ແຫ່ງ ແລະ ໃນປີ 1997 ໄດ້ສຶບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫຼືອກໍ່ສ້າງຂົວອີກ ຈຳນວນ  51 ແຫ່ງ ແຕ່ທ່າແຂກ-ປາກເຊ ມີລວງ ຍາວ 1 332ມ ໃນມູນຄ່າ 80,079 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ໃນໄລຍະປີ 1996-2000, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ຍັງໄດ້່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແກ່ການກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງແຫ່ງທຳອິດ ແລະ ແຫ່ງປະຫວັດສາດ ທີ່ເຊື່ອມ ຕໍ່ສອງຝັ່ງແມ່ນໍ້າຂອງ ຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ເມືອງປາກເຊ ຊຶ່ງມີມູນຄ່າ 55.0 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ,  ມີລວງກວ້າງ 11 ມ ແລະ ລວງຍາວ 1380 ແມັດ. ປັດຈຸບັນນີ້, ໃນແຕ່ລະມື້ມີລົດປະມານ 1000 ກວ່າຄັນ ໄດ້ນຳໃຊ້ຂົວແຫ່ງນີ້ ຊຶ່ງຖືວ່າເປັນຂົວທີມີປະສິດທິຜົນພໍສົມຄວນ. ຂົວແຫ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັບໃຊ້ໃຫ້ແກ່ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການພົວພັນແລກປ່ຽນສິນຄ້າສຳຫຼັບແຂວງຈຳປາສັກ ກັບຈັງຫວັດອຸບົນຣາຊະທານີ(ປະເທດໄທ)ເທົ່ານັ້ນ, ນອກນັ້ນຍັງເປັນການກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ສົ່ງເສີມ ການຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ກໍ່ຄືການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ສຳຫຼັບ 4 ແຂວງພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ຂະຫຍາຍຕົວໃນຈັງຫວະທີ່ໄວກວ່າເກົ່າ ແລະ ຍັງສ້າງເງື່ອນ ໄຂໃຫ້ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບອານຸພາກພື້ນ ໂດຍສະເພາະກັບ 3 ຫຼ່ຽມພັດ ທະນາ ແລະ 3 ຫຼ່ຽມມໍລະກົດ. ພາຍຫຼັງການ ກໍ່ສ້າງຂົວຂ້າມແມ່ນ້ຳຂອງ, ທີ່ ເມືອງປາກເຊສຳເລັດແລ້ວ, ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໃນການ ກໍ່ສ້າງທາງເລກ 9  ຊ່ວງເຊໂນ-ເມືອງພີນ  ລວງຍາວ  131,9 ກມ ໃນມູນຄ່າ 56. 596 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ເປັນເສັ້ນທາງປູຢາງຂົ້ວ ໄດ້ມາດຕະຖານເອຊຽນ ແລະ  ການກໍ່ສ້າງຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ ແຫ່ງທີ່ II ທີ່ ສະຫວັນນະເຂດ-ມຸກດາຫານ, ແມ່ນໄດ້ຮັບເງິນກູ້ຢືມໄລຍະຍາວຈາກ JBIC, ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນໃນມູນຄ່າ  40, 46 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ຕາມແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ - ຕາເວັນຕົກ ຂອງອະນຸພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ  ຊຶ່ງພິທີມອບຮັບຂົວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໄດ້ຈັດຂື້ນໃນວັນທີ 20 ທັນວາ 2006 ໂດຍມີຜູ້ນຳລະດັບສູງຈາກ 4 ປະເທດເຂົ້າຮ່ວມ (ລາວ, ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ, ໄທ) ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ. ອັນໄດ້ຍົກຖານະບົດບາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການເປັນປະເທດບໍລິການທາງຜ່ານ ແລະ ເປີດປະຕູສູ່ຕາ ເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ. ໃນເດືອນ ມິຖຸນາ 2009 ລັດຖະບານຂອງສາມປະເທດ: ສປປ ລາວ, ຣາຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດພິທີຢ່າງ ເປັນທາງການ ໃນການແລກປ່ຽນ ສິດທິການຂົນສົ່ງຂ້າມແດນ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຕາມທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເລກ 9 ໃນຂອບຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ (GMS-CBTA) ໂດຍມີຕາງໜ້າລັດຖະບານ ຣາຊະອານາ ຈັກກຳປູເຈັຍ ເປັນຜູ້ສັງເກດການ. ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ເປັນອົງການປະສານງານຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວຽກ ງານ ດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຄວາມຄືບໜ້າດີ.ນອກຈາກນີ້,  ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນຍັງໃຫ້ການຊ່ວຍ ເຫຼືອແກ່ໂຄງການຕ່າງໆ ເປັນຕົ້ນໂຄງການປ້ອງກັນຕະຝັ່ງ ຕາມລຳແມ່ນ້ຳຂອງ, ການສ້າງແຜນແມ່ບົດເສັ້ນທາງພາກໃຕ້, ໂຄງການບູລະນະ ຮັກສາທາງຫລວງໄລຍະ 2 (RMP2) ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍດ້ານວິຊາການ ແລະ ບົດຮຽນທີ່ດີ ຈາກປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ແກ່ນັກວິຊາການລາວ. ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າ ຈຳນວນ 27,411 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດ ເພື່ອກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ A1 ຕັ້ງແຕ່ 3 ແຍກ ສີໄຄ ຫາ ສາງທ່ານາແລ້ງ ມີຄວາມຍາວ 28 ກມ.  ເສັ້ນທາງ A1 ເປັນເສັ້ນທາງປະຫວັດສາດຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ຕັດຜ່າໃຈກາງຕົວເມືອງແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ໂດຍໄດ້ເຊືອມຕໍ່ລະຫວ່າງສະໜາມບິນວັດໄຕ ກັບຂົວມິດຕະພາບລາວ-ໄທແຫ່ງທຳອິດທີ່ສ້າງຂື້ນໂດຍການຊ່ວຍ ເຫຼືອຂອງລັດຖະບານອົດສະຕາລີ ແລະເຊື່ອມຕໍ່ກັບສະຖານີລົດໄຟແຫ່ງທຳອິດ, ແຫ່ງປະຫວັດສາດຂອງຊາດລາວ ເຮົາ ຊຶ່ງຫາກໍ່ເປີດການນຳໃຊ້ ໃນເດືອນເມສາ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ. ລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ ກໍ່ສ້າງຂົວຫີນເຫີບ ແລະ ບາງເສັ້ນທາງອີກຈໍານວນໜຶ່ງ.

ສັງລວມແລ້ວ  ການຊ່ວຍເຫຼືອຂອງລັດຖະບານຍີ່ປຸ່ນ ເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານຂົວທາງ, ຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນມີມູນຄ່າປະມານ 320 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ອັນເປັນການປະກອບສ່ວນທີ່ສຳຄັນ ໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ວາລະສານໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ສະບັບທີ 007

 

Additional information