ການຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ

ການໃຫ້ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກລັດຖະບານເຢຍລະມັນ

ລັດຖະບານເຢຍລະມັນ ໄດ້ໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 2 ​ໂຄງການດັ່ງນີ້:

1.   1. ຟື້ນຟູທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 6 ຢູ່ແຂວງຫົວພັນແຕ່ເມືອງຄຳ ຫາ ພູເລົາ, ​ແຕ່ພູເລົາຫາຊຳເໜືອ, ​ແຕ່ຊຳເໜືອ ຫາ ນາແມວ ຊາຍແດນ ສສ ຫວຽດນາມແລະ ກໍ່ສ້າງແຕ່ວຽງໄຊ ຫາ ນາແມວ ຊື່ໄດ້ເນັ້ນໃສ່ການປັບປູງຟື້ນຟູທາງແລະ ປ້ອງກັນການເຊາະເຈື່ອນຕາມເສັ້ນທາງທີມີລວງຍາວ 267 ກມໃນມູນຄ່າ 12.046 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

2. ຟື້ນຟູທາງຊົນນະບົດໃນແຂວງບໍ່ແກ້ວໃນມູນຄ່າ 7.158 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຊື່ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນ 3 ພຸດດັ່ງນີ້: (1) ປັບປູງທາງຊົນນະບົດ 6 ​ເສັ້ນ (ລກ 3. ​ເລກ 11, ​ເລກ 13 B, ເລກ 21B, 22 B) ມີລວງຍາວ ທັງໝົດ130 ກມ, (2) ປັບປູງທາງ 6 ເສັ້ນມີລວງຍາວທັງໝົດ 134.5 ກມ, (3) ປັບປູງແລະກໍ່ສ້າງຂົວ (ນ້ຳທາ, ປາກທາດ, ນ້ຳກ້າ, ຖ້ຳພະບາດ, ນ້ຳເກີ່ງ ແລະ ນ້ຳທາດ) ມີລວງຍາວທັງໝົດ375 ມ ລວມມູນຄ່າຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 19.20 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ວາລະສານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະບັບທີ 007

ການຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະໃຫ້ທຶນກູ້ຢືມ ຈາກລັດຖະບານໄທ

ສປປ ລາວແລະ ຣາດຊະນາຈັກໄທ ມີສາຍແດນຂັ້ນດ້ວຍແມ່ນ້ຳຂອງແລະ ດີນຕໍ່ແຜ່ນມີລວງຍາວປະມານ 1.800 ກມ. ລັດຖະບານໄທໄດ້ເລີ່ໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າໃນການກໍ່ສ້າງທາງມິດຕະພາບລາວ-​ໄທແຕ່ 3 ​ແຍກຫຼັກ 3 ຫາ 3 ​ແຍກອ່າງນ້ຳປະປາໂພນທັນ ມີລວງຍາວ 3 ກມ ຈຳນວນ 1.4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດທາງດັ່ງກ່າວແມ່ນປູດ້ວຍເບຕົງເສີມເຫຼັກແຫ່ງທຳອິດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

      ລັດຖະບານແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທໄດ້ສືບຕໍ່ໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈຳນວນ 1.036 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ (ຫຼື 41.421 ລ້ານບາດ) ​ເຂົ້າໃນການກໍ່ສ້າງຂົວນ້ຳເຫືອງ ລາວ-​ໄທ ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ ມີລວງຍາວ 113 ກມ ສຳເລັດໃນປີ 2004. ປັດຈຸບັນນີ້ທາງຝ່າຍລາວໄດ້ກໍ່ສ້າງດ່ານສາກົນເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂໃນການພົວພັນໄປມາຫາສູ່ແລະແລກປ່ຽນສີນຄ້າລະຫວ່າງແຂວງໄຊຍະບູລີແລະ ຈັງຫວັດເລີຍໄດ້ຮັບຄວາມສະດວກສະບາຍ.      ລັດຖະບານແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທກໍ່ໃຫ້ທືນກູ້ຢືມ ຈຳນວນ 15.121 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 2W ​ແຕ່ເມືອງເງີນ ຫາ ປາກແບ່ງ ມີລວງຍາວ 49.22 ກມ, ຊື່ໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງແຕ່ປີ 2004 ຫາ 2006. MDX ກໍ່ຍັງໄດ້ໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ຈຳນວນ 3.343 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນການກໍ່ສ້າງທາງແຕ່ຜາຕັ້ງຖີ່ນອ່ອນເມືອງພູນ ( ລ້ອງແຈ້ງ ) ມີລວງຍາວ 94 ກມກເປັນທາງດີແດງ ຊື່ງນອນຢູ່ໃນ​​ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຂອງເຂື່ອນນ້ຳງື່ມ 3.

      ລັດຖະບານແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ຍັງໄດ້ໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈຳນວນ 34.63 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແກ່ບັນດາໂຄງການດັ່ງນີ້: ກໍ່ສ້າງທ່າເຮືອບ້ານເວີນຢູ່ແຂວງຄຳມ່ວນ, ສຳຫຼວດອອກແບບເສັ້ນທາງຫ້ວຍໂກນ-​ປາກແບ່ງ, ສຳຫຼວດອອກແບບເສັ້ນທາງລົດໄຟໜອງຄາຍ-​ວຽງຈັນ, ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແລະ ກູ້ຢືມໃນການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງ R3 ​ແຕ່ຊ່ວງຫ້ວຍຊາຍ-​ບ້ານຊອດ ມີລວງຍາວ 86 ກມ ກໍ່ສ້າງທາງໃນເທດສະບານເມືອງຫ້ວຍຊາຍ 16 ກມແລະ ກໍ່ສ້າງຂົວ 258, ຄຽງຄູ່ກັບການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງແລະ ຂົວແລ້ວ, ລັດຖະບານແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທ ຍັງໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແລະ ກູ້ຢືມໃນການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟໜອງຄາຍຫາທ່ານາແລ້ງ ມີລວງຍາວ 3.5ກມໃນມູນຄ່າ 3.5 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນຮູບແບບການຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 30% ​ແລະ ກູ້ຢືມ 70% , ນອກຈາກນີ້ກໍ່ຍັງໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອແລະ ກູ້ຢືມໃນການກໍ່ສ້າງທາງເມືອງເງີນປາກແບ່ງມີລວງຍາວ 52.86ກມໃນມູນຄ່າ14.7 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃນຮູບແບບຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ 30% ​ແລະ ກູ້ຢືມ 70%

      ສະຫຼູບຄວາມວ່າ, ລັດຖະບານແຫ່ງຣາຊະອານາຈັກໄທໄດ້ໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າແລະ ກູ້ຢືມເຂົ້າໃນການພັດທະນາຂົວທາງແລະ ທາງລົດໄຟຢູ່ ສປປ ລາວໃນມູນຄ່າລວມປະມານ 230 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ວາລະສານ ໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ສະບັບທີ 007

ທະນາຄານໂລກ

 ທະນາຄານໂລກແລະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ໃຫ້ທືນກູ້ຢືມໄລຍະຍາວ. ດອກເບັ້ຽຕ່ຳແກ່ສປປ ລາວໃນແຕ່ລະໄລຍະ ດັ່ງນີ້:

ໄລຍະແຕ່ປີ 1992 ຫາ 1997 ​ໃຫ້ທືນຈຳນວນ 34.98 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະທືນສົມທົບຂອງລັດຖະບານຈຳນວນ 1.74 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດລວມເປັນ 36.72 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເຂົ້າໃນການປັບປູງທາງຫລວງແຫ່ງຊາດເລກ 13 ​ໃຕ້ແຕ່ປາກກະດີງຫາສະຫວັນນະເຂດ ລວງຍາວ 275 ກມໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທາງຊັ້ນ III ປູຢາງ ສອງຊັ້ນ. ປັບປູງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳແລະຄວາມສາມາດຂອງກອງສ້ອມແປງຂົວທາງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສາລະວັນແລະ ຈຳປາສັກ.

ໄລຍະປີ 1996 ຫາ 1998 ​ໃຫ້ທືນຈຳນວນ 7.85 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະ ທືນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນ 0.41 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ລວມເປັນ 8.26 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເຂົ້າໃນການປັບປູງທາງຫລວງແຫ່ງຊາດເລກ 13 ​ໃຕ້ແຕ່ເຊໂນ ຫາ ຫລັກ 35 ​ແລະແຕ່ຫລັກ 35 ຫາ ສະຫວັນນະເຂດ ລວງຍາວ 59.31 ກມໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ທາງຊັ້ນ III ປູຢາງ ສອງຊັ້ນໃນໄລຍະດຽວກັນ ກໍ່ໃຫ້ທືນອິກຈຳນວນ 7.84 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະທຶນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ ຈຳນວນ 0.87 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ລວມເປັນ 8.17 ລ້ານໂດລາ ສະຫະລັດເຂົ້າໃນໂຄງການພັດທະນາກະສິກຳເນີນສູງ 4 ​ແຂວງຄື: ວຽງຈັນເພື່ອກໍ່ສ້າງທາງດິແດງລວງຍາວ 290.7 ກມໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ ທາງຊັ້ນ VI ​ແລະ ຂົວ​​ເຫລັກ (Bailey) 10 ​ແຫ່ງ.

ໄລຍະແຕ່ປີ 1998 ຫາ2001ໃຫ້ທືນຈຳນວນ 25.86 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະທືນສົມທົບຂອງລັດຖະບານ 1.36 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ລວມເປັນ 27.22 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເຂົ້າໃນການປັບປູງທາງຫລວງແຫ່ງຊາດເລກ 13 ​ໃຕ້ແຕ່ຫລັກ 35 ສະຫວັນນະເຂດ ຫາ ປາກເຊລວງຍາວ 189 ກມໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທາງຊັ້ນ III ປູຢາງສອງຊັ້ນ.

ໄລຍະແຕ່ປີ 1999 ຫາ 2004 ​ໃຫ້ທືນຈຳນວນ 12.74 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແລະ ທືນສົມທົບຂອງລັດຖະບານຈຳນວນ1.41 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດລວມເປັນ 14.15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເພື່ອປັບປູງທາງຫລວງແຫ່ງຊາດເລກ 2 ຢູ່ແຂວງອຸດົມໄຊແລະ ຜົ້ງສາລີແຕ່ປາກແບ່ງ-​ອຸດົມໄຊ-​ເມືອງຂວາ ລວງຍາວ 204 ກມໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານທາງຊັ້ນ V ປູຢາງສອງຊັ້ນ.

ໄລຍະແຕ່ປີ 2001ຫາ 2004 ​ໄດ້ໃຫ້ທືນຈຳນວນ 25.18 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດເພື່ອບູລະນະທາງຫລວງແຫ່ງຊາດໃນ 4 ​ແຂວງຄື: ຫລວງນ້ຳທາ, ຫລວງພະບາງ, ຄຳມ່ວນແລະ ຈຳປາສັກ.

      ທະນາຄານໂລກແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາໄດ້ຊ່ວຍຟື້ນຟູທາງທີ່ສຳຄັນຫລາຍເສັ້ນ, ສ້າງຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດຕັ້ງທີເຮັດໜ້າທີໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງແລະ ບູລະນະຕາໜ່າງເສັ້ນທາງໃຫ້ມີປະສິດທດຜົນແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ. ທະນາຄານໂລກແລະ ຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາກໍ່ຍັງໄດ້ກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງແຂວງ ຊື່ເປັນການຊ່ວຍຍົກມາດຕະຖານການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ, ຊົນນະບົດໂດຍສະເພາະແມ່ນການຊອກຫາຄວາມອາດສາມາດບົ່ມຊ້ອນທາງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດເທື່ອລະກ້າວ.

      ສປປ ລາວແລະ ທະນາຄານໂລກໄດ້ພ້ອມກັນສະເຫຼີມສະຫຼອງການຮ່ວມມືຄົບຮອບ 50 ປີໄດ້ປະກອບ ສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອໃນຮູບການປ່ອຍເງີນກູ້ໄລຍະຍາວແກ່ຂະແໜງຍທຂແມ່ນມີປະມານ 150 ລ້ານໂດລາສະຫະ ລັດ. ​ແຕ່ຕາມການສັງລວມຕາມຂໍ້ມູນທີມີແມ່ນຕົກຢູ່ປະມານ 106.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ວາລະສານໂຍທາທິການ ແລະຂົນສົ່ງ ສະບັບທີ 007

Additional information