ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າ ແລະ ກູ້ຢືມຈາກລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມ

ແຂວງອັດຕະປືເປັນແຂວງທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກໃຕ້ສຸດຂອງ ສປປ ລາວ ຕິດກັບ ສສ ຫວຽດນາມແລະ ຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈັຍ. ​ແຂວງດັ່ງກ່າວນີ້ ຖຶກປິດລ້ອມມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະຫວັດ ຍ້ອນເສັ້ນທາງບໍ່ສະດວກ. ​ເພື່ອເຮັດໃຫ້ແຂວງອັດຕະປືໄຂປະຕູສູ່ ສສ ຫວຽດນາມໄດ້ໃຫ້ທືນກູ້ຢືມ ຈຳນວນ 45 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ມາກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 18 B ມີລວງຍາວ 113 ກມ, ກໍ່ສ້າງຂົວເຊກອງ,ຂົວເຊກະໝານແລະຂົວນ້ອຍ 16 ​ແຫ່ງ ມີລວງຍາວທັງໝົດ 1.020.65 ມ ຊື່ໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງແຕ່ປີ 2001-2005. ທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 18B ​ເປັນທາງຍຸດທະສາດແນໃສ່ພັດທະນາ 4 ​ແຂວງພາກໃຕ້ສອດຄອງກັບແຜນການພັດທະນາການຂົ່ນສົ່ງພາກພື້ນລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງຕາມແລວເສດຖະກິດຕາເວັນອອກ-​ຕາເວັນຕົກ.

      ລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມໄດ້ໃຫ້ທືນກູ້ຢືມໄລຍະຍາດອກເບັ້ຽຕ່ຳ ຈຳນວນ 43 ລ້ານໂດລາສະຫະ ລັດໃນການຍົກລະດັບທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 2 E ​ເມືອງຂວາ-​ໄຕຈາງ ມີລວງບາ 68.2ກມ, ກໍ່ສ້າງຂົວ 3 ​ແຫ່ງ ນ້ຳພາກ, ນ້ຳອູແລະນ້ຳງາ ຊຶ່ໄດ້ດຳເນີນການກໍ່ສ້າງແຕ່ປີ2009 ​ແລະຈະສຳເລັດໃນປີ 2012, ລັດຖະບານ ສປປ ລາວໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດເລີມສານເຈືອງເຊີນ ສສ ຫວຽດນາມ ລົງທຶນກ່ອນສຳຫລັບກໍ່ສ້າງທາງ 16B ​ແຕ່ເມືອງດາກຈຶ່ງຫາຊາຍແດນ ສສ ຫວຽດນາມ ມີລວງຍາວ 21 ກມໃນມູນຄ່າ 5.363 ລ້ານໂດລາສະ ຫະລັດ, ​ເປັນທາງທີບຸກ​​ເບີໃໝ່ຊຶ່ໄດ້ດຳເນີນມາແຕ່ປີ 2004 ຕາມແຜນການໃຫ້ສຳເລັດປີ 2008 ​ແຕ່ໄດ້ຕໍ່ສັນຍາຈົນເຖີງເດືອນ12/2011. ລັດຖະບານ ສສ ຫວຽດນາມໄດ້ໃຫ້ທືນຊ່ວຍເຫຼືອ​, ທຶນກູ້ຢືມແລະ ຮູບການລົງທຶນ ກ່ອນໃນການກໍ່ສ້າງຂົວທາງຢູ່ ສປປ ລາວ ລວມປະມານ 93.363 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ຂໍ້ມູນຂາກ: ວາລະສານ ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ສະບັບທີ 007

Additional information